Corporate governance

U bevindt zich hier: Home | Over Habion | Corporate governance

Corporate governance

Habion vindt goed ondernemingsbestuur (corporate governance) van groot belang. De hoofdlijnen van de governancestructuur van Habion staan hieronder weergegeven.

Habion heeft haar governancestructuur ingericht op basis van de Governance Code voor woningcorporaties. De code doet aanbevelingen voor goed ondernemingsbestuur. Habion onderschrijft deze code. Uitgangspunt voor Habion is dat niet alles uit de code nogmaals expliciet wordt vastgelegd als dit al op andere plaatsen gebeurd is. 

Goed ondernemingsbestuur is niet alleen een zaak van procedures, reglementen, regels of plaatsen van informatie op het internet. Het gaat er om dat we handelen op basis van gemaakte afspraken en dat we elkaar aanspreken wanneer we dat niet doen. Alleen dan gaan de beginselen van goed ondernemingsbestuur, zorgvuldigheid, checks and balances, in de praktijk leven. Heldere bedrijfsregels ondersteunen deze beginselen.

Het bestuursmodel van Habion
Habion heeft haar governancestructuur ingericht volgens het tweelagen bestuursmodel. Habion heeft een raad van commissarissen en een bestuur (directie). De taken van de directeur en de raad van commissarissen zijn vastgelegd in de statuten. Deze zijn verder uitgewerkt in een bestuursstatuut en een reglement voor de raad van commissarissen. De directeur en de raad van commissarissen verantwoorden zich via het jaarverslag, onder meer over het onderwerp governance.

De directie bestaat uit:
de heer mr. P. Boerenfijn MRE
de heer drs. A.P.L. de Rond RC

De raad van commissarissen bestaat uit:
mevrouw drs. M.J.A. Visser (voorzitter) 
de heer dr. ir. J. van Hoof (vice-voorzitter)
de heer drs. A.W.H. Klerkx
de heer A.J.M. Loogman RA
mevrouw drs. C. van der Weerdt-Norder RA
mevrouw drs. F.J. Zijlstra MRE

Profielschets raad van commissarissen
De leden van de raad van commissarissen worden benoemd op basis van een profielschets. De hier genoemde profielkenmerken gelden voor alle leden. Bij vacatures worden aan de algemene kenmerken specifieke kenmerken toegevoegd waaraan kandidaten moeten voldoen. Daarin komen de competenties naar voren waarmee invulling aan de al in de raad aanwezige competenties op dat moment gewenst is. De profielkenmerken zijn omschreven in een bijlage van het reglement voor de Raad van Commissarissen.

Rooster van aftreden
Het rooster van aftreden is opgenomen als bijlage C bij het reglement voor de Raad van Commissarissen.

Gedragscode en klokkenluiderregeling

Habion kent een gedragscode als richtlijn voor integer handelen. Verder geldt een klokkenluiderregeling. Deze regeling beschrijft hoe een werknemer bij Habion om moet gaan met een vermoeden van een misstand.

Wijzigingen in de governancestructuur
De directeur legt wijzigingen in de governancestructuur aan de raad van commissarissen vooraf ter goedkeuring voor.

Maatschappelijke visitatie Habion
Habion heeft zich laten visiteren door een onafhankelijke visitatiecommissie. Hierbij vindt u het visitatierapport. Daarin leest u in de bijlage 2 de reactie van de directeur en de raad van commissarissen op het rapport.

Governance Audit
Op 23 juni 2017 heeft de Autoriteit woningcorporaties een Governance Audit uitgevoerd bij Stichting Habion.

Habion gebruikt op deze website cookies om u de best mogelijke ervaring te bieden.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn nodig om onze website goed te laten functioneren. Hiervoor hoeft u geen goedkeuring te geven.
Marketing- en externe cookies
Deze cookies worden gezet door externe functionaliteiten die in de site worden gebruikt, bijvoorbeeld YouTube en AddThis.
Meer weten...