Kwaliteitszorg

U bevindt zich hier: Home | Over Habion | Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg

Legionellapreventie
Habion besteedt veel aandacht aan het veilig wonen in haar woonzorgcomplexen. Zo is het probleem van legionellabesmetting vroegtijdig onderkend en aangepakt. De risico-inventarisaties worden in al ons bezit eenduidig uitgevoerd door een KIWA-gecertificeerd bureau. De huurder van onze woonzorgcentra (zorgorganisatie) krijgt een risicoinventarisatie met een beheersplan en logboek aangeleverd. Eventuele technische knelpunten worden door Habion opgelost.

Ketelkeuringen Wet milieubeheer
Op grond van de Wet milieubeheer moeten de grotere verwarmingsketels voldoen aan eisen voor veiligheid, milieubelasting, rendement en goede werking. Habion heeft ervoor gekozen te werken op basis van de SCIOS-systematiek. De eerste bijzondere inspectie laat Habion uitvoeren en eventueel gesignaleerde technische gebreken lost ze op. Alle ketels in Habioncomplexen die vallen onder de Wet milieubeheer hebben daardoor het SCIOS-certificaat. Om te stimuleren dat het certificaat behouden blijft, is voor de periodieke inspecties een gunstige prijsafspraak gemaakt met het certificerende bureau. Hier kan de huurder (zorgorganisatie) desgewenst gebruik van maken. 

Toegankelijkheid
Voor onze doelgroep is de toegankelijkheid van het gebouw en de directe omgeving van groot belang. In onze nieuwbouwplannen krijgt dat veel aandacht. Voorbeelden zijn:

  • automatische hoofdentrees en tussendeuren
  • geen drempels
  • ruime liften met zitmogelijkheid, ruime doorgangen 
  • veilige en goed verlichte toegangsroutes naar hoofdentrees.

WoonKeur
Sinds 2009 voldoen al onze nieuwe woningen minimaal aan het landelijke keurmerk WoonKeur. Een woning met het WoonKeur-certificaat is levensloopgeschikt en heeft een hoog niveau van comfort en gebruiksgemak, inbraakwerendheid, sociale veiligheid en toegankelijkheid. In het keurmerk WoonKeur zijn de eisen van het Seniorenlabel, het Handboek Toegankelijkheid, de VAC-kwaliteitswijzer en het PolitieKeurmerk geïntegreerd. Verder wordt elk woningenontwerp bekeken door de WoonKeur AdviesGroep (WAG) die ook minder meetbare zaken inspecteert zoals ‘goede looplijnen’. De WAG bestaat uit ervaringsdeskundigen van ouderenbonden, de Stichting Vrouwen Advies Commissie (VAC) voor de Woningbouw, gehandicaptenplatforms en politie.

WoonKeur vormt voor Habion het uitgangspunt bij de ontwikkeling van woningen. Daarboven stellen we  eigen kwaliteitsvoorwaarden aan de woningenontwerpen, afhankelijk van de doelgroep van een nieuwbouwproject.

Habion gebruikt op deze website cookies om u de best mogelijke ervaring te bieden.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn nodig om onze website goed te laten functioneren. Hiervoor hoeft u geen goedkeuring te geven.
Marketing- en externe cookies
Deze cookies worden gezet door externe functionaliteiten die in de site worden gebruikt, bijvoorbeeld YouTube en AddThis.
Meer weten...