Brandveiligheid: update 2024

Brandveiligheid: nieuwe wetgeving per 1 juli 2024

Er zijn nieuwe regels voor brandveiligheid in woongebouwen. Deze gelden vanaf 1 juli 2024. Één belangrijke nieuwe regel is dat vluchtwegen altijd vrij moeten zijn. Dit houdt concreet in dat er geen grofvuil, scootmobielen, fietsen, overige vervoersmiddelen, meubilair en/of overige decoraties in de openbare ruimtes geplaatst mogen worden. Hulpdiensten willen (lees: eisen) geen obstakels in geval van nood. Voor u als bewoner is dit in geval van nood uiteraard ook van groot belang.

Bij Habion Woonservice begrijpen we dat dit verandering van u vraagt. Ook kan het nog vragen bij u oproepen. Hieronder vindt u daarom al diverse veelgestelde vragen en antwoorden. Zit uw vraag of antwoord er niet tussen neem dan contact op met Woonservice Rotterdam.

Brandveiligheid: veelgestelde vragen

Er is nieuwe wetgeving per 1 juli 2024. Volgens deze nieuwe wetgeving moeten de gangen, galerijen, trappen en trappenhuizen goed toegankelijk zijn als vluchtweg bijvoorbeeld bij brand. Ook mogen er geen spullen staan die brandgevaarlijk kunnen zijn. Dit betekent dat gangen, galerijen, trappen en trappenhuizen, kortom alle openbare ruimtes, vrij moeten zijn van spullen zoals fietsen, scootmobielen, vuilniszakken, tafeltjes, meubels en planten. Deze obstakels kunnen bij brand levensgevaarlijk zijn. Niet alleen kunt u erover struikelen en vallen als u moet vluchten. Ook kunnen ze vlam vatten en dan nog meer rook en hitte veroorzaken.

Nee. Habion Woonservice wil geen enkel risico nemen als het gaat om uw veiligheid en daarom willen we lege vluchtroutes en algemene ruimtes. Om er een nog beter beeld bij te hebben: beseft u zich goed dat als u of een medebewoner met de ambulance naar het ziekenhuis moet, het op dat moment zeer belangrijk is dat er genoeg ruimte is voor de brancard. Zo zijn er nog vele voorbeelden.

Ja. Wij vragen u uw eigen spullen voor 1 juli 2024 zelf te verwijderen, denk hierbij aan uw planten en decoraties, al uw (elektrische) vervoersmiddelen zoals scootmobielen en fietsen en huisvuil, grofvuil, oud papier, kratten, enzovoort.

Vrolijk zijn en glimlachten mag altijd. Ook kleine niet-brandbare zaken die de doorgang niet ernstig belemmeren mogen wel, zoals een schilderijtje of een andere kleine muurdecoratie. 

We staan er altijd voor open om samen met bewoners opnieuw te kijken hoe we de ruimtes op een veilige manier weer sfeervol kunnen maken. Heeft u hier behoefte aan in uw gebouw? Mail dan naar woonservice@habion.nl. Wellicht kunnen we iets met kleine niet-brandbare zaken die de doorgang niet ernstig belemmeren, zoals dat kleine schilderijtje of een andere kleine muurdecoratie. 

Als de galerij of de algemene stalling een open ruimte is, kan een brand snel doorslaan in de gehele ruimte. Daarom worden scootmobielstallingen die niet meer aan de nieuwe regels voldoen gesloten door Woonservice. Nogmaals: alleen als die niet aan de nieuwe regels voldoen. We gaan uiteraard met u in gesprek om te kijken naar alternatieven. Voor een buitenstalling geldt dit probleem weer niet.

Nee. U kunt wél een aanvraag voor woningverbetering doen via de website van woonservice om zelf een oplaadpunt te (laten) plaatsen. Neem contact met ons op, wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag, 8.30 tot 12.30 uur, zowel op kantoor als telefonisch.
 
Als u de scootmobiel heeft gekregen vanuit de WMO (Wet Maatschappelijk Ondersteuning), dan neemt de WMO-consulent hiervoor contact op met Woonservice. Wij kijken of het mogelijk is om in het pand een oplaadpunt te realiseren. Het oplaadpunt moet voldoen aan de nieuwe regels voor brandveiligheid.

Dat is vervelend. We gaan u helpen. Als uw berging te ver van de woning is, dan kunt u het beste eerst kijken of u de scootmobiel in een aparte kamer of in de hal/gang van uw woning kunt neerzetten. Dat is de beste oplossing en spaart anderen hun rug.

Heeft u deze vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) gekregen? Dan willen wij u vragen om contact op te nemen met de WMO of van uw gemeente. Hier vindt u de juiste WMO links.

Heeft u de scootmobiel zelf gekocht en bent u nog niet benaderd? In dat geval kunt u een afspraak maken om te kijken naar de mogelijkheden. Neem contact op met uw huismeester indien van toepassing of anders met Habion Woonservice. Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag, 8.30 tot 12.30 uur. We willen nogmaals meegeven dat we dit een vervelende situatie vinden voor u en denken graag mee en helpen u met een oplossing.

Probeer uw buren eerst zelf eens op een vriendelijke toon aan te spreken. Negen van de tien keer gaat dit hartstikke goed en was uw buurman of -vrouw hier nog niet aan toe gekomen. Lukt dit toch niet en bereikt u niet dit doel? Dan kunt u zich wenden tot uw huismeester indien van toepassing of contact opnemen met Habion Woonservice. Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag, 8.30 tot 12.30 uur.

Mensen zijn snel geneigd om te denken ‘ach dat controleren ze toch niet’. Habion Woonservice heeft echter meegekregen dat vanaf 1 juli gemeenten en brandweer dit wel degelijk serieus oppakken en gaan controleren. Bij overtreding krijgt u eerst een waarschuwing. Hierna kan men een boete geven als de spullen nog steeds niet verwijderd zijn. Voor uw eigen veiligheid en die van uw buren vragen wij u vriendelijk om deze spullen daarom vóór 1 juli 2024 uit deze ruimtes te verwijderen.

Habion Woonservice neemt dit thema zeer serieus, echter wil graag ook dat u goed gehoord wordt en geholpen. Wij zullen ieder geval niet uw spullen verwijderen.

Wij vinden het fijn dat u net als Habion Woonservice beseft hoe belangrijk dit thema is. Het tot u nemen van extra tips of maatregelen is daarom altijd een goed idee. Wie anders dan de brandweer kan u daarin het beste de juiste tips en inzichten geven: extra tips van de brandweer.