Zelf klussen? Regel het online

Wij kunnen ons voorstellen dat u de woning wilt aanpassen aan uw persoonlijke wensen. Dit draagt namelijk bij aan uw wooncomfort. Wel gelden hier een aantal voorwaarden en regels voor. Deze regels zijn gemaakt om duidelijkheid te scheppen en verrassingen achteraf te voorkomen. U bent verplicht om iedere gewenste wijziging aan de woning schriftelijk door te geven. Dit kan door het formulier Aanvraag Zelf Aangebrachte Verandering (ZAV) in te vullen of door een e-mail te sturen.  U vindt het formulier onderaan deze pagina.

 Algemene regels met betrekking tot zelf aangebrachte veranderingen in de woning 

 • De verandering moet u op een technisch verantwoorde wijze aanbrengen. 
 • De verandering mag niet leiden tot een vermindering van de verhuurbaarheid of een waardedaling van de woning.  
 • De verandering moet voldoen aan veiligheidsvoorschriften, hygiëne-eisen, eisen van het bouwbesluit en eventuele gemeentelijke verordeningen. 
 • U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de aangebrachte veranderingen. 
 • Eventuele schade die ontstaat tijdens de verwijdering van de verandering moet u zelf herstellen. 

 Habion Woonservice neemt uw verzoek tot verbouwing of wijziging graag in behandeling en zal dan vooral letten op:  

 • (Bouw-)Technische veiligheid 
 • Verhuurbaarheid  
 • (Geluids-)Overlast* 

 *Bijvoorbeeld bij het plaatsen van harde vloerbedekking is een ondervloer met een TNO certificaat en  een geluidsreductie van minimaal 12 dB vereist.  

Toestemming of niet 

Binnen 14 dagen krijgt u van ons bericht of het uitvoeren van uw aanpassing akkoord is. Wij onderhouden de aanpassing niet en pas bij het verlaten van de woning wordt beoordeeld of de aanpassing kan blijven zitten. Bij een afwijzing zal Habion dit gemotiveerd en schriftelijk kenbaar maken.  

Verhuizen 

Gaat u verhuizen en heeft u zelf veranderingen aangebracht in de woning? Wij verwachten dat u de woning geheel ontruimt en u de woning in verhuurbare staat aan ons aflevert. Als de aanpassing technisch in orde is en de verhuurbaarheid niet schaadt, mag deze achterblijven. Wij keren in principe geen vergoedingen uit voor aanpassingen aan de woning. 

Verzekering 

Vergeet u niet bij een zelf aangebrachte verandering contact op te nemen met uw verzekeraar. De aanpassing kan namelijk gevolgen hebben voor uw inboedelpolis. Daarnaast heeft u voor een bouwkundige verandering een eigen opstalpolis nodig. Habion is niet aansprakelijk en verzekerd voor eventuele gevolgen voortvloeiend uit de door u aangepaste wijzigingen aan de woning.  

Vul hier het formulier Aanvraag Zelf Aangebrachte Verandering (ZAV) in:

Aanvraag zelf aan te brengen veranderingen

 • Hierbij vraag ik Habion toestemming voor het aanbrengen van onderstaande door mij- zelf aan te brengen verandering(en) in mijn woning.

 • Bij dit formulier horen de volgende bijlagen: (bijvoorbeeld situatieschets, offerte, lijst van te gebruiken materialen etc.)

 • Sleep bestanden hierheen of
  Toegestane bestandstypen: jpg, gif, png, pdf, Max. bestandsgrootte: 10 MB, Max. aantal bestanden: 1.
  • Sleep bestanden hierheen of
   Toegestane bestandstypen: jpg, gif, png, pdf, Max. bestandsgrootte: 10 MB, Max. aantal bestanden: 1.
   • Sleep bestanden hierheen of
    Toegestane bestandstypen: jpg, gif, png, pdf, Max. bestandsgrootte: 10 MB, Max. aantal bestanden: 1.