Huren in een VvE

Uw huurwoning maakt deel uit van een gebouw met zowel huur- als koopwoningen. Dat betekent dat u woont in een zogenaamd ‘VVE-complex’. Niet alle appartementen zijn van Habion, er zijn ook particuliere eigenaren. In een gemengd complex gelden speciale regels. Hieronder leest u daar meer over.  

De complexen 

De VVE-complexen zijn: 

Ajaxstraat/Apollostraat en de Thesseusstraat. 

Vereniging van Eigenaren  

De wet bepaalt dat voor een gemengd complex een Vereniging van Eigenaren (VvE) moet worden opgericht. De VvE bestaat dan uit de individuele eigenaren van de koopappartementen en Habion als eigenaar van de huurwoningen. De VvE wordt beheerd door een beheerder die door de VvE is aangesteld. Het doel van de VvE is het beheren van de algemene delen van het complex zoals het dak, de liften, het buitenschilderwerk, de installaties, de trappenhuizen, de hal en de tuin. Dus eigenlijk alles wat zich buiten de muren van uw appartement bevindt. U als huurder bent geen lid van de VvE, maar dient zich wel te houden aan de regels die gelden binnen de VvE.  

 Huishoudelijk reglement 

Binnen de VvE worden meestal de belangrijkste regels vastgesteld in een splitsingsakte en eventueel een huishoudelijk reglement. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld de kleur van en soort zonneschermen, het verbod op het plaatsen van plantenbakken op de galerij, te gebruiken materialen op de vloeren en de afspraken over het plaatsen van fietsen in de gemeenschappelijke ruimten. Voor huurders zijn de belangrijkste regels vastgelegd in de huurvoorwaarden en in de zogenaamde huisregels. Het is de taak van Habion om ervoor te zorgen dat het huishoudelijk reglement van een VvE goed aansluit op de huisregels.  

 Alle eigenaren en bewoners moeten zich aan deze regels houden. Wie de regels overtreedt, of dat nu een eigenaar of een huurder is, kan een waarschuwing krijgen en in uitzonderlijke gevallen een boete. Nieuwe huurders ontvangende de geldende huisregels bij het tekenen van de huurovereenkomst.  

 Wat betekent dit voor u als huurder?  

Niet zo veel. In een gemengd complex is een aantal zaken anders geregeld dan in een complex met alleen huurwoningen. In de praktijk merkt u daar als huurder niet veel van. U kunt met al uw vragen gewoon bij Habion terecht. Als dat nodig is, bespreken wij vervolgens zaken binnen de VvE. Uw reparatieverzoeken geeft u deze door aan Onderhoudsbedrijf Jurriëns, bereikbaar op telefoonnummer  

088  030 14 37 van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 16.30 uur. Voor spoedmeldingen zijn zij 24 uur, 7 dagen per week bereikbaar op dit nummer. 

 Onderhoud 

Beslissingen over onderhoud, zoals het vervangen of herstellen van het dak van het gebouw, het schilderwerk, de lift of de buitendeuren, kan Habion niet alleen nemen. Dat doen alle eigenaren gezamenlijk.  

 Dergelijke besluiten worden genomen in de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV). Als huurder van Habion kunt u hier niet aan deelnemen. Habion behartigt als eigenaar uw en haar eigen belangen in de Vereniging van Eigenaren.  

 De VvE ontvangt maandelijks van de eigenaren een bijdrage voor bijvoor-beeld reparaties van de algemene ruimten, voor liftonderhoud, schilderwerk of verzekeringen. Daarmee zorgt de VvE dat het pand goed onderhouden blijft. De VvE moet ook rekening houden met toekomstig (groot) onderhoud en daarvoor een reservefonds in stand houden.  

 Heeft u een reparatieverzoek voor een gemeenschappelijk deel van het complex, bijvoorbeeld de verlichting in de hal of een defect aan de buitendeur, dan kunt u dit aan Jurriens/Coen Hagedoorn doorgeven.  

 Schoonmaak en tuinonderhoud  

De schoonmaak van de hal en het portiek in een gemengd complex met een VvE wordt doorgaans ook door de Vereniging van Eigenaren geregeld, net als de glasbewassing en het onderhoud van de gezamenlijke binnentuinen als daarvan sprake is.  

 Servicekosten  

Als huurder betaalt u servicekosten. Indien van toepassing worden hiervan onder andere de schoonmaak en het onderhoud van de gemeenschappelijke tuin betaald. De afrekening van de servicekosten voor de huurders verzorgt Habion 

Vertegenwoordiging in de VvE  

Er zijn verschillende manieren waarop u zich als huurder in de VvE kunt laten horen, zoals door contact met ons op te nemen als u vragen/suggesties heeft of via de bewonerscommissie. Deze commissie behartigt uw belangen bij Habion en Habion behartigt uw belangen dan weer binnen de VvE.  

Overigens beveelt Habion bewonerscommissies en VvE’s aan om met elkaar in gesprek te gaan over zaken die in hun complex spelen. Bijvoorbeeld door jaarlijks gezamenlijk een complexronde te lopen of een gezamenlijke koffieochtend te organiseren.  

Heeft uw complex nog geen bewonerscommissie, geef u dan op voor het formeren van een commissie. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij Habion, via telefoonnummer 010 – 422 80 60. 

Verzekering 

De VvE is verplicht een opstalverzekering (inclusief glasverzekering) en WA-verzekering voor het gebouw af te sluiten. Uw inboedel dient u zelf te verzekeren. Als u een luxe keuken, badkamer of bijvoorbeeld een parketvloer in uw appartement aanbrengt, dient u dit in sommige gevallen apart mee te verzekeren bij uw inboedelverzekering.