Huur betalen

Ieder jaar passen wij de netto huur – dat is de kale huur zonder servicekosten – aan. Met hoeveel procent wij uw netto huur verhogen, is afhankelijk van wat u van ons huurt.

Voor 1 mei van ieder jaar ontvangt u van ons een brief met de nieuwe huurprijs. De huurverhoging gaat altijd in per 1 juli – behalve als u bezwaar heeft gemaakt of er andere afspraken gelden.

Voor sociale huurwoningen bepaalt de overheid ieder jaar hoeveel de huren maximaal mogen stijgen. Binnen deze grenzen maken wij keuzes welke huurverhogingen wij toepassen. We kijken bijvoorbeeld naar uw huidige huurprijs bij het bepalen van het percentage waarmee uw huur stijgt. Voor vrije sectorwoningen geldt geen maximale huurverhoging.

Bezwaar maken
Bent u het niet eens met de huuraanpassing, dan kunt u bezwaar maken.

Graag wijzen wij u op de website: www.huurcommissie.nl voor meer informatie over de procedures van bezwaar maken tegen de huuraanpassing evenals het formulier “bezwaarschrift huurverhoging”. Dit formulier kunt u downloaden, invullen en bij ons indienen. Wij toetsen uw bezwaar aan de geldende wet- en regelgeving.

Betaling van de huur
De betaling van de maandelijkse huur kunt u op diverse manieren aan ons voldoen.

Per automatische incasso
Met een machtigingsformulier machtigt u ons om de huur iedere maand automatisch van uw bank af te laten schrijven. Bij deze wijze van betalen voorkomt u dat er maandelijks een bedrag van € 3,- in rekening wordt gebracht voor het niet automatisch betalen.
Extra gemak door automatische afschrijving.
Bij aanpassingen in de huurprijs passen wij het bedrag voor u aan.
Bij verhuizing stopt de automatische incasso vanzelf.
Voorkomen van € 3,- kosten voor het niet automatisch betalen.

Via I-deal betalen
Voor uw gemak bieden wij u ook aan om de huur te betalen via I-deal. U kunt dit bij ons aangeven.

Handmatige betaling
Wenst u het bedrag van de huur toch liever handmatig aan ons over te maken? Dan kan dat uiteraard ook. U kunt het bedrag van de huur dan voor de eerste dag van de nieuwe maand aan ons overmaken.

Ons bankrekeningnummer is: NL05INGB0000311300 van de ING Bank.
Ten name van Habion in Utrecht.
Kenmerk van de betaling is uw woonadres.
De huur kan eventueel ook via pinbetaling op ons kantoor voldaan worden.

Huurachterstand
Ontvangen wij de huur niet op tijd en heeft u geen contact met ons opgenomen, dan gaan wij over tot het sturen van een herinnering.

Voorkom een betalingsachterstand
Wanneer het door omstandigheden niet mogelijk is uw huur tijdig te voldoen, dan verzoeken wij u zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen. Komt u langs op kantoor of belt u voor een afspraak via telefoonnummer 010 – 422 80 60. Zo voorkomt u een betalingsachterstand en bijkomende kosten. Wij nodigen u dan uit voor een gesprek op ons kantoor. In dit gesprek gaan we bekijken wat voor u de mogelijkheden zijn. In sommige gevallen kunnen we een betalingsregeling treffen of uitstel van betaling geven.

Herinnering
Wanneer u de huur niet tijdig overmaakt, dan ontvangt u van ons een herinnering. U krijgt hier de mogelijkheid om alsnog de huur te voldoen en een achterstand te voorkomen. Wanneer u op dit verzoek niet reageert door middel van een betaling, dan ontvangt u van ons een schriftelijke aanmaning.

Contact
Voordat we de openstaande vordering uit handen geven aan een deurwaarder willen wij graag met u in contact treden. Dit doen we om extra deurwaarderskosten, die voor uw rekening gaan komen, te voorkomen. Wij hechten veel waarde aan dit contact omdat het vaak een duidelijk beeld geeft van wat er aan de hand is. Soms kunnen we doorverwijzen naar schuldhulpverlening. Wanneer het ons niet lukt om contact met u te krijgen, moeten we de vordering doorsturen naar de deurwaarder.

Beëindiging huurovereenkomst
Bij achterstanden kan de kantonrechter de huurovereenkomst ontbinden. Alle kosten die dit met zich meebrengt komen voor uw rekening. Wanneer er na deze procedure nog geen betaling heeft plaatsgevonden, dan kan de deurwaarder overgaan tot ontruiming van de woning. U komt hierna niet meer in aanmerking voor een woning in de regio Rotterdam. Voorkom dat het zover komt en neem bij betalingsproblemen altijd contact met ons op.

Huurtoeslag
Huurtoeslag is een tegemoetkoming in de huurkosten die u kunt aanvragen bij de belastingdienst. De belastingdienst kijkt naar de verhouding tussen uw inkomsten en de hoogte van uw huur.
Op de website www.toeslagen.nl vindt u alle benodigde informatie met betrekking tot de huurtoeslag.
Eén van de vereisten is dat u staat ingeschreven bij de Basisregistratie Personen (gemeente) op het adres waar u huurtoeslag voor aanvraagt. Daarvoor heeft u een verhuurdersverklaring van Habion nodig.

"*" geeft vereiste velden aanToestemming doorlopende automatische incasso of wijzigen/toevoegen rekeningnummer. Maak een keuze uit één van de twee onderstaande opties*


Geeft u uw wijziging vóór de 15de van de maand aan ons door, dan gaat uw wijziging in per de 1e van de maand erop. Geeft u dit na de 15de van de maand door, dan zal uw wijziging ingaan op de 1ste, maar dan 2 maanden later.

Als u het niet eens bent met de automatische afschrijving, heeft u 56 dagen de tijd om uw bank opdracht te geven het bedrag terug te boeken. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.