Regel uw huuropzegging online

U heeft een ander huis gevonden. Daar komt best wat bij kijken. Hieronder leest u wat er zoal afgehandeld wordt wanneer u gaat verhuizen, dit met betrekking tot uw oude woning.

Opzeggen Oude Woning

Opzeggen van de huur bij Habion kan elke werkdag van de maand. De opzegtermijn hiervoor bedraagt één maand. Om de oude woning op te zeggen, verzoeken wij u het formulier Huuropzegging in te vullen en op sturen of te mailen naar woonservice@habion.nl of bij ons af te geven. Hebben wij de huuropzegging ontvangen dan ontvangt u hiervan een bevestiging. Tot de datum van de sleuteloverdracht bent u ons de huur van uw oude woning verschuldigd.

Controle woning

Op het moment dat wij uw huuropzegging hebben ontvangen maken wij met u een afspraak voor de controle van uw woning. Hierin controleren wij de staat van de oude woning. Wij verwachten dat u de woning in goede staat en geheel ontruimd aan ons teruggeeft. De opzichter zal een rapport maken van zijn bevindingen. Hierin staat eventueel ook vermeld, wat er nog aan de woning gedaan of hersteld moet worden.

Eindinspectie

Op de dag van de sleuteloverdracht vindt er een eindinspectie plaats. De opzichter controleert of de aanpassingen van de eerste controle juist zijn uitgevoerd. Is alles in orde dan wordt hier ook een rapport van gemaakt en neemt de opzichter de sleutels in ontvangst.

Verhuizen en zav

Gaat u verhuizen en heeft u zelf veranderingen aangebracht in de woning? Wij verwachten dat u de woning geheel ontruimd en in goede staat aan ons aflevert en dus ook aan de nieuwe bewoners. In principe keren wij geen vergoedingen uit voor aanpassingen aan de woning. Alleen in uitzonderlijke gevallen, waar er sprake is van een aanzienlijke verbetering, kan Habion besluiten om wel tot vergoeding over te gaan. Wanneer de nieuwe bewoner ervoor kiest om de zelfaangepaste veranderingen over te nemen dan gaan de plichten omtrent deze aanpassingen over op de nieuwe bewoner.

Overname van goederen

Het kan zijn dat de nieuwe bewoner goederen van de vertrekkend bewoner wil overnemen. Dat mag. Habion zit hier niet tussen. Het is een overname tussen huurders onderling. Habion is dan ook niet aansprakelijk voor de achtergelaten goederen. Voor het regelen van het overnemen van goederen kunt u gebruik maken van het overnameformulier. Dit moet u wederzijds tekenen.

Energie en verzekeringen

Vergeet niet uw energieleverancier en verzekeraar op de hoogte te stellen van uw verhuizing.

Regel uw huuropzegging online

Hieronder kunt u uw huuropzegging online regelen: