Medehuurderschap

Met dit informatieblad informeren wij u graag over medehuurderschap. Wat is medehuurderschap, hoe wordt u medehuurder en wat zijn de rechten en plichten van medehuurders?  

Wat is medehuurderschap 

  • Er is sprake van medehuur als meerdere mensen de huurovereenkomst hebben getekend. 
  • Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap is de partner automatisch medehuurder. Het hoofdverblijf van de echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner moet hier wel de woning van de huurder zijn.  
  • Bij samenwonen zonder geregistreerd partnerschap of huwelijk is er pas sprake van medehuurderschap wanneer Habion of de kantonrechter de medehuurder erkend heeft.  
  • Kinderen zijn in principe geen medehuurder. In het algemeen is hier namelijk geen sprake van een duurzame en gemeenschappelijke huishouding. Pas wanneer het kind rond de leeftijd van 35 jaar is, kan er sprake zijn van duurzaam samenwonen, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van mantelzorg. 
  • Broers en zussen zijn niet automatisch medehuurder.  

Wat is een duurzame gemeenschappelijke huishouding?  

Wanneer er aantoonbaar meerdere personen in dezelfde woning samen zorg dragen voor gemeenschappelijke kosten binnen de huishouding.  

Hoe wordt u medehuurder?  

Woont u minimaal twee jaar samen met de huurder in het hoofdverblijf van deze huurder en voert u met deze een duurzame en gemeenschappelijke huishouding? Kunt u dit aantonen door middel van een uittreksel uit het bevolkingsregister? Biedt uw inkomen daarnaast voldoende draagkracht om de huur te kunnen betalen? En heeft het medehuurderschap niet als doel om op korte termijn zelf hoofdhuurder te worden? Dan kunt u Habion schriftelijk verzoeken om medehuurder te worden.  

Verplichtingen medehuurder 

Als medehuurder heeft u dezelfde verplichtingen als de huurder. U bent beiden verantwoordelijk voor aanpassingen en/of schade aan de woning. Daarnaast bent u als medehuurder tevens verantwoordelijk voor een tijdige betaling van de huur en de eventuele gevolgen voor het uitblijven hiervan.  

Beëindiging medehuurderschap 

Wanneer de hoofd- en medehuurder niet langer meer in dezelfde woning willen verblijven, dan kunnen zij zelf beslissen wie er in de woning woonachtig blijft.  

Wordt hier geen gezamenlijke oplossing voor gevonden, dan zal de kantonrechter uitspraak doen over wie er in de woning mag blijven wonen. Bij beëindiging van het medehuurderschap dient u te allen tijde Habion op de hoogte te stellen. Vervolgens wordt het huurcontract aangepast op de juiste tenaamstelling.