Woningruil? Regel het online

Bent u snel op zoek naar een woning? Misschien een idee om te denken aan woningruil? Als u iemand kent die met u van woning wil ruilen, kan het snel gaan. Hoe gaat woningruil in zijn werk en wat zijn de voorwaarden? Onderaan dit bericht, kunt u uw woningruil online regelen.

U zoekt een ruilpartner 

Het uitgangspunt bij woningruil is dat u zelf een huurder vindt die met u van woning wil ruilen. U kunt dat doen door zelf een advertentie te plaatsen of door te reageren op een advertentie van anderen in de dagbladen. Ook kunt u kijken op internet, bijvoorbeeld op www.woningruil.nl.  

 Voorwaarden 

Aan woningruil zijn voorwaarden verbonden. Alleen als aan alle hieronder genoemde voorwaarden wordt voldaan, nemen wij uw aanvraag in behandeling. 

 • De huurprijs van de woningen moet passen bij het (verzamel)inkomen van u en uw ruilpartner. LET OP: bij het vrijkomen van woningen kunnen huurprijzen wijzigen! Meer informatie over de passendheids-criteria vindt u op: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/woningcorporaties/ toewijzen-betaalbare-woningen; 
 • De leeftijd van u en uw ruilpartner moet passen bij de woningen. Het kan voorkomen dat woningen specifiek bestemd zijn voor bepaalde doelgroepen (bijvoorbeeld voor 55-plussers of starters). Of dit het geval is, kunt u bij ons en/ of bij de andere betrokken verhuurder navragen; 
 • U en uw ruilpartner mogen geen huurachterstand hebben of overlast hebben veroorzaakt (positieve verhuurdersverklaring); 
 • Er mag geen woning bij de woningruil betrokken worden die al leeg is. Ook mag er na de woningruil geen woning leeg achterblijven; 
 • U kunt alleen van woning ruilen met iemand die zelfstandig woont; 
 • U en uw ruilpartner moeten minimaal 1 jaar in de huidige woningen wonen. 

Na de woningruil vervalt de inschrijving bij Woonnet Rijnmond van u en uw ruilpartner. 

Aanvraag 

Wanneer u een ruilpartner heeft gevonden en u denkt aan de voorwaarden te voldoen, neemt u contact met ons op over de voorwaarden en de huurprijs. Het kan namelijk voorkomen dat de huurprijs verandert of dat de woning(en) een andere bestemming krijg(t)(en). Daarna kunt u het aanvraagformulier ‘Woningruil’ via de website downloaden en bij ons indienen.  

U vertrekt uit een woning van Habion 

Opzeggen 

Bij een geslaagde woningruil hoeft u de huur van de woning niet op te zeggen. Dat doen wij voor u. Dit gebeurt echter pas wanneer wij met uw verzoek tot woningruil hebben ingestemd. Als een van beide woningen van een andere corporatie is, dan moet ook deze corporatie instemmen met het verzoek tot woningruil. Dit kan enige tijd duren. Als de woningruil eenmaal is goed gekeurd, spreken we in overleg met u en uw ruilpartner af wanneer u de woning gaat verlaten. Hiervan ontvangt u een bevestiging.   

Inspecties 

Vervolgens komt onze mutatieopzichter langs voor een voorinspectie. Bij deze inspectie spreekt de mutatieopzichter met u af in welke staat u de woning moet opleveren. Uw ruilpartner is hier ook bij aanwezig. U kunt dan ook eventuele overnames regelen. Bij de eindinspectie controleren wij of u de afspraken bent nagekomen en overhandigen we na goedkeuring de sleutels aan uw ruilpartner.   

U gaat naar een woning van Habion 

Gegevens 

Voordat wij een beslissing nemen over de woningruil, behandelen wij de aanvraag. Omdat u zich dient te legitimeren, kunnen u en degene met wie u wilt ruilen, hiervoor een afspraak maken op kantoor. Wij hebben  een aantal gegevens van u en van eventuele meeverhuizende personen nodig, namelijk:  

 • een ingevuld aanvraagformulier ‘Woningruil’ van u en uw ruilpartner; 
 • een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie (Basis Registratie Personen) van u en uw ruilpartner indien u niet in Rotterdam woont, waaruit blijkt welke personen staan ingeschreven; 
 • een IBBRI-formulier óf een jaaropgave van het voorgaande jaar óf kopieën van uw drie meest recente salarisstroken of uitkeringsspecificaties; 
 • een verhuurdersverklaring (als u van een andere corporatie huurt); 
 • een bewijs van inschrijving als woningzoekende bij Woonnet Rijnmond; 
 • Als een bewindvoerder heeft, een verklaring dat uw bewindvoerder akkoord gaat met de woningruil.  

Overname 

Het is mogelijk dat uw ruilpartner bepaalde voorzieningen heeft aangebracht die hij/zij graag ter overname wil aanbieden. Dit moet genoteerd worden op een overnameformulier. LET OP: dit betreft een overname tussen huurders onderling. Habion is op geen enkele manier aansprakelijk voor de achtergelaten goederen. Houdt u er hierbij rekening mee dat u de voorzieningen moet verwijderen als u zelf uit de woning vertrekt, tenzij de volgende huurder deze voorzieningen van u overneemt.  

Kosten 

Woningruil brengt geen extra kosten met zich mee. U betaalt, zoals bij elke nieuwe verhuring, wel administratie-kosten en naambordjes. 

Vragen? 

Heeft u nog vragen over woningruil, neemt u dan contact op met Habion, via woonservice@habion.nl. 

Of regel uw woningruil direct online:

Woningruil

 • Aanvrager 1 (Huurder Habion)

 • Gegevens woning

 • Gegevens inwonende kinderen en/of andere huisgenoten

 • Gegevens inkomen aanvrager(s)

 • Habion neemt alleen uw verzoek tot woningruil in behandeling, als u de onderstaande documenten aan ons kunt overhandigen:

  • een volledig ingevuld aanvraagformulier woningruil
  • een meest recente inkomensverklaring (IBRI-formulier)
  • een kopie van een geldig legitimatiebewijs
 • LET OP: Indien u van Habion huurt, zegt u door ondertekening van dit formulier de huur van uw huidige woning op met ingang van de datum waarop de huurovereenkomst met uw ruilpartner ingaat.

 • Ik verklaar dit aanvraagformulier woningruil naar waarheid te hebben ingevuld.


 • Aanvrager 2

 • Gegevens woning

 • Gegevens inwonende kinderen en/of andere huisgenoten

 • Gegevens inkomen aanvrager(s)

 • Habion neemt alleen uw verzoek tot woningruil in behandeling, als u de onderstaande documenten aan ons kunt overhandigen:

  • een volledig ingevuld aanvraagformulier woningruil
  • een meest recente inkomensverklaring (IBRI-formulier)
  • een kopie van een geldig legitimatiebewijs
  • een verhuurdersverklaring (als u van een andere corporatie huurt)
  • een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) (alleen als u buiten de gemeente Rotterdam woont)
 • LET OP: Indien u bij Habion huurt, zegt u door ondertekening van dit formulier de huur van uw huidige woning op met ingang van de datum waarop de huurovereenkomst met uw ruilpartner ingaat.

 • LET OP: Indien u bij Habion huurt, zegt u door ondertekening van dit formulier de huur van uw huidige woning op met ingang van de datum waarop de huurovereenkomst met uw ruilpartner ingaat.

Bezoek ons

Minervaplein 1
3054 SK Rotterdam

Postbus 35030
3005 DA Rotterdam

Openingstijden

Ons kantoor aan het Minervaplein in Rotterdam is dagelijks te bezoeken.

Openingstijden
Ma – Vr: 8.30 uur – 12.30 uur

 

Contact

Voor storingen en reparatieverzoeken
storingenhabion@jurriens.nl
T. 088 0301437

Voor huur- en woonzaken
woonservice@habion.nl
T. 010 4228060
(ma t/m vrij van 8.30 uur tot 12.30 uur)

Bouwvereniging/Stichting Onze Woning (KvK 24107608) is per 1 januari 2021 opgegaan in Stichting Habion. Alle contractuele verplichtingen van en/of met Onze Woning gaan van rechtswege vanaf die datum over op Stichting Habion (KvK 30038801).