Projecten

Hoeverstaete pilot Alkmaar succesvol

“Het is zo fijn wonen hier, zelfstandig, en als je er zin in hebt zoek je de gezelligheid op. We zijn actief in ons eigen huis. Zo organiseren we als bewoners van alles in Hoeverstaete en blijven we actief zolang dat mogelijk is. Zorg is nabij, maar niet zichtbaar aanwezig. Wij gaan hier niet meer weg”. Dat zeggen bewoners in Hoeverstaete in de Alkmaarse wijk De Hoef tijdens het bezoek van Iris Zeijlemaker en Ynskje ten Brakel van het CDA.

De CDA-(raads-)leden kwamen 4 februari 2021 op bezoek om te horen of Hoeverstaete de tussenvorm is waar men naar op zoek is. Begin januari gaf het CDA aan dat er een te groot gat gaapt tussen zelfstandig wonen en opname in een verpleeghuis. ‘Eenzaamheid, een groeiend aantal incidenten met thuiswonende ouderen en overbelaste mantelzorgers zijn grote problemen’, zo geeft Iris Zeijlemaker van de Alkmaarse CDA-fractie aan. De fractie pleit voor een lokaal onderzoek naar de haalbaarheid van een tussenvorm in de ouderenzorg. Het CDA geeft hierbij aan waar het om gaat: het verzorgingshuis nieuwe stijl, oftewel een woonvorm die voorheen ‘bejaardenhuis’ werd genoemd waarbij de betaalbaarheid voor iedereen van groot belang is. Het Alkmaarse college is het hier helemaal mee eens en is samen met corporaties en zorgverzekeraar VGZ een onderzoek gestart, zo is te lezen in het Noordhollands Dagblad van 26 januari jl.

De start
Januari 2020 werd de vlag van Hoeverstaete gehesen; een mooie locatie met 186 appartementen in Hoefplan die onder de Alkmaarders nog steeds bekend staat als De Vleugels. Het voormalig verzorgingshuis is getransformeerd in een woon- en leefgemeenschap waar bewoners zelfstandig wonen, zorg nabij is, een ieder vooral wordt uitgenodigd actief te zijn en kan doorleven! Een woon- en leefgemeenschap vóór en dóór bewoners.

Meerwaarde
De afvaardiging van actieve bewoners, Habion en de kwartiermaker Astrid Admiraal van Adcase hebben het concept van Hoeverstaete uitgelegd en laten zien hoe zij de meerwaarde van de woon- en leefgemeenschap ervaren. Omkijken naar elkaar, een bijdrage leveren aan de gemeenschap door zelf van alles te organiseren, de aanwezige reuring in de vorm van een Brasserie, kapper, pedicure, fysiotherapie, dagbesteding, streekkraam, bloemenstal, Huis van de Wijk en de zorg van De Zorgcirkel in de nabijheid. In Hoeverstaete kun je komen wonen als vitale oudere en als je zorg nodig hebt. De mix maakt het speciaal en toekomstbestendig
In Hoeverstaete kan je doorleven onder het motto: “ouder worden heeft niet alleen een verleden, maar vooral een toekomst!” oftewel “In Hoeverstaete kom je tijd tekort!” zoals een van de bewoners het verwoordde.

Blij verrast
Iris en Ynskje gaven terug blij verrast te zijn over het concept en vooral het enthousiasme dat de bewoners uitstralen heeft hen geraakt. Een concept om trots op te zijn! Dat werd beaamd door alle aanwezigen.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over Hoeverstaete? Neem eens een kijkje op www.hoeverstaete.nl of bel Carola van den Berg, coordinator (06 820 621 86) of Marian Leegwater, actieve bewoner en tevens voorzitter huurdersvereniging 06 29135744.
Op dit moment zijn er 2 appartementen beschikbaar:
– voor een bewoner met een Zorg-/VPT indicatie
– en daarnaast een appartement voor een actieve bewoner zonder indicatie.
Vanaf 55 jaar bent u van harte welkom!

Kijk op www.hoeverstaete.nl