Projecten

Locatieontwikkeling Amerhorst

Amaris Zorggroep, Vastgoed zorgsector en Habion zetten zich in voor het project ‘locatieontwikkeling Amerhorst’. Dit om voor zelfstandig wonende ouderen een veilig en comfortabel thuis te bieden. Maar ook voor ouderen met een zwaardere zorgvraag. Om dit te realiseren zijn er plannen voor nieuwbouw van de Amerhorst.

Over de Amerhorst

De nieuwbouwplannen bestaan uit twee gebouwen (gebouw A en gebouw B) met daarbij 117 parkeerplaatsen. Gebouw A heeft 40 zorgappartementen met bijbehorende ontmoetingsruimten. De appartementen zijn bedoeld voor ouderen met een zware zorgindicatie, vooral psychogeriatrie. Gebouw B heeft 36 vrije sector appartementen voor ouderen. Samen met De Amerrank biedt dit voor alle inkomensgroepen huisvesting voor ouderen die geschikt zijn om nu of in de toekomst zorg aan huis te ontvangen. Voor de bewoners en omwonenden komt er een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte. De nieuwe bebouwing wordt zorgvuldig ingepast in zijn omgeving en heeft een verbindende rol met de aangrenzende wijk en met het in 2020 volledig gerenoveerd Amerrank.

Kijk voor meer informatie op de ontwikkelingamerhorst.nl.