Projecten

Locatieontwikkeling Amerhorst

In onze veranderende samenleving wordt het steeds belangrijker dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Dat vraagt om woningen die functioneel, comfortabel en aantrekkelijk zijn. Maar het vraagt ook om woningen met zorgvoorzieningen waar de bewoner gebruik van kan maken op het moment dat dat wenselijk of noodzakelijk is. Amaris Zorggroep (eigenaar De Amerhorst), Vastgoed zorgsector (beoogd mede eigenaar nieuwbouw gebouw B De Amerhorst) en Habion (eigenaar De Amerrank) zetten zich graag samen in voor het project ‘locatieontwikkeling Amerhorst’. Dit om voor zelfstandig wonende ouderen een veilig en comfortabel thuis te bieden. Maar ook voor ouderen met een zwaardere zorgvraag. Om dit te realiseren voor De Amerrank en De Amerhorst, zijn er plannen voor nieuwbouw en renovatie. De plannen voor ‘locatieontwikkeling Amerhorst’ bestaan uit zowel de herontwikkeling van De Amerhorst als de renovatie van De Amerrank.

Over De Amerrank

Onlangs kocht Habion De Amerrank van Amaris Zorggroep. Dit betekent dat Habion nu eigenaar is van De Amerrank. Het woon- en zorgcomplex de Amerrank is sinds half februari 2020 gesloten. Het appartementengebouw wordt op dit moment gerenoveerd. De bewoners verblijven nu tijdelijk in De Amerhorst en verhuizen na de renovatie terug naar De Amerrank. Planning is dat de renovatie van De Amerrank eind 2020/begin 2021 gereed is. Hierna keren de bewoners terug naar De Amerrank. De overige woningen zijn naar verwachting vanaf januari 2021 beschikbaar voor de verhuur. Alle gerenoveerde woningen in De Amerrank worden in het sociale segment verhuurd. De huidige bestemming van De Amerrank is ‘Maatschappelijk’. Dat sluit niet meer aan bij het overheidsbeleid voor wonen met zorg. In de geplande bestemmingsplanwijzingsaanvraag wordt de bestemming van De Amerrank daarom gewijzigd van ‘Maatschappelijk’ naar ‘Wonen’.

Interesse in een huurwoning bij De Amerrank? Neem dan contact op met Van der Linden via: 088-533 00 00 of habion@vanderlinden.nl.

Over Amerhorst

Voor de locatie Amerhorst is het plan om nieuwbouw te realiseren. De nieuwbouw zal bestaan uit twee gebouwen (gebouw A en gebouw B) met daarbij 117 parkeerplaatsen. In gebouw A komen 40 zorgappartementen met bijbehorende ontmoetingsruimten. De appartementen zijn bedoeld voor ouderen met een zware zorgindicatie, vooral psychogeriatrie. In gebouw B komen 36 vrije sector appartementen voor ouderen. Samen met De Amerrank biedt dit voor alle inkomensgroepen huisvesting voor ouderen die geschikt zijn om nu of in de toekomst zorg aan huis te ontvangen. Voor de bewoners en omwonenden komt er een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte. De nieuwe bebouwing wordt zorgvuldig ingepast in zijn omgeving en heeft een verbindende rol met de aangrenzende wijk en met De Amerrank.