Projecten

Apolloveld 110-Morgen Rotterdam

Habion is in 2021 begonnen met de plannen voor het veld aan de Apollostraat, dat al 10 jaar braak ligt. Ooit (tot 2009) stond hier de Apolloflat en het kantoor van Bouwvereniging Onze Woning. Er waren aanvankelijk al plannen, maar die konden nooit tot uitvoer komen. Nu kan dat wel. We willen daar graag wijkbewoners bij betrekken.

Wat komt er aan de Apollostraat?
Dat ligt nog helemaal open. Het enige dat we zeker weten is dat er woningen komen op het veld. Daar is veel behoefte aan, ook in de wijk 110-Morgen.

Waar wordt er precies gebouwd?
In principe is het hele Apolloveld, tussen de Amazonenlaan, Apollostraat tot het Orestespad een mogelijke bouwlocatie.

Wanneer start de bouw en wanneer is het klaar?
Dat kunnen we nu nog niet zeggen. We gaan eerst plannen maken. Daar betrekken we ook de buurt bij. Als de plannen vervolgens gemaakt zijn, volgen er formele procedures. Daarna kan de eerste schop de grond in. De bouwtijd duurt gemiddeld 18 maanden.

Kan ik me al inschrijven voor een woning?
Nee, u kunt zich nu nog niet inschrijven. Wij raden u aan om regelmatig de website www.habion.nl te bezoeken. Daar houden we belangstellenden op de hoogte van de plannen en vorderingen. Overigens geldt voor toewijzing van woningen in de sociale huursector, dat de woningzoekende in dat geval ingeschreven moet zijn bij Woonnet Rijnmond. Voor meer informatie daarover kunt u terecht op hun website: www.woonnetrijnmond.nl .

Meedenken over het Apolloveld
De oproep op het bord op het veld om mee te denken heeft veel reacties opgeleverd. Over het algemeen willen omwonenden graag meedenken. Enkele inzenders zijn bezorgd over de hoogte van de nieuwbouw. Er zijn ook buurtbewoners met ideeën over wat er mogelijk is op het terrein, zoals voorzieningen voor jong en oud. Enkele mensen hebben interesse in een woning.
Inmiddels hebben er enkele bijeenkomsten plaatsgevonden over het Apolloveld. Ook is er een bijeenkomst geweest over het buurtverbeterplan voor de hele wijk.

Inspiratiedag Apolloveld
Om iedereen de kans te geven mee te praten over het Apolloveld maken we gebruik van de Røringmethodiek en organiseren we op 20 januari 2022 een Inspiratiedag. Er komen die dag 3 sessies namelijk om 10:00 uur, 14:00 uur en om 19:30 uur. U wordt voor die dag uitgenodigd om deel te nemen aan een van die bijeenkomsten. U kunt daar dan al uw wensen en behoeften kwijt. De acht weken daarna bent u welkom in het Werkatelier, om mee te denken en tekenen aan de hand van alle opgehaalde wensen. Aan het eind van die 8 weken bent u welkom op de Terugkomdag. Deze is op 17 maart. Op die dag bespreken we met alle betrokkenen wat er is opgehaald. De belangrijkste vraag wordt dan gesteld: Herkent u zich hierin?

Op de Inspiratiedag en in de daaropvolgende acht weken kunnen alle wensen en behoeften worden geuit. De enige beperking wordt gevormd door de beschikbare financiële middelen van Habion en de eisen en wensen vanuit de gemeente (bestemmingsplan etc.). Dus wilt u een zwembad in het gebouw, dan moeten we u helaas teleurstellen. Maar de vraag hierachter, wellicht is het zwembad slecht bereikbaar en noemt u het daarom op, dat is wel van belang.
Daarnaast moeten de woningen op het Apolloveld geschikt zijn om zorg in te leveren, mocht dat in de toekomst nodig zijn. Ook is de keuze voor de ontwikkelende aannemer al gemaakt. Daar heeft u geen invloed meer op.

Hoe blijft u op de hoogte?
Als u uw adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer opgeeft, houden we u op de hoogte van de vorderingen van de plannen. Dat kan in de vorm van deze nieuwsbrief zijn of een mailtje.
Kijk ook op de website van Habion (www.habion.nl ). Hierop zetten we de meest actuele informatie over de locatie Apollostraat.

Meer weten?
Neem contact op met: woonservice@habion.nl, bereikbaar via telefoonnummer 010-422 80 60