Overlast melden (& tips)

Overlast is vervelend en kan uw woongenot ernstig aantasten. U vraagt zich ongetwijfeld af of Habion Woonservice iets kan doen aan de overlast in uw buurt.

Zorgen uw (directe) buren voor overlast, dan vragen wij u altijd eerst daar zelf met uw buren over te praten. Wacht daar niet te lang mee, want irritaties kunnen snel toenemen. Spreek uw buren op een vriendelijke toon aan en legt u rustig uit wat u ervaart. Samen probeert u tot een oplossing te komen. Komt u er samen niet uit, dan kan Woonservice een bemiddelende rol vervullen. Wij vragen u dan om het overlastformulier in te vullen. De verantwoordelijkheid om tot een oplossing te komen blijft echter liggen bij de ruziënde buren.

Ernstige overlast of strafrechtelijke overtredingen
Is er sprake van ernstige overlast of strafrechtelijke overtredingen, dan kunt u Habion vragen om hiertegen op te treden en/of aangifte doen bij de politie. Habion kan mensen wijzen op de afspraken zoals die in de huurovereenkomst staan. De politie kan optreden bij ernstige verstoring van de openbare orde. Het moet dan echter gaan om ernstige en langdurige vormen van overlast.

Huisregels & tips
Wilt u zelf overlast voorkomen, leest dan ook onze Huisregels Woonplezier voor iedereen. Ze zijn bedoeld om voor u en onze andere huurders een zo prettig mogelijke leefomgeving te creëren. Meer informatie & tips over het omgaan met overlast vindt u ook in deze 2 voorbeelden:
– de flyer Samen tegen overlast
– de webpagina overlast van de gemeente Rotterdam.