Brandveiligheid

Brandveiligheid: update juni 2024

Er zijn nieuwe regels voor brandveiligheid in woongebouwen. Deze gelden vanaf 1 juli 2024. Één belangrijke nieuwe regel is dat vluchtwegen altijd vrij moeten zijn. Dit houdt concreet in dat er geen grofvuil, scootmobielen, fietsen, overige vervoersmiddelen, meubilair en/of overige decoraties in de openbare ruimtes geplaatst mogen worden. Hulpdiensten willen (lees: eisen) geen obstakels in geval van nood. Voor u als bewoner is dit in geval van nood uiteraard ook van groot belang.

We begrijpen dat dit verandering van u vraagt. Ook kan het nog vragen bij u oproepen. Hieronder vindt u daarom al diverse veelgestelde vragen en antwoorden. Zit uw vraag of antwoord er niet tussen neem dan contact op met uw beheerder / vastgoedmanager.

Wijzigingen per 1 juli 2024: veelgestelde vragen

Er is nieuwe wetgeving per 1 juli 2024. Volgens deze nieuwe wetgeving moeten de gangen, galerijen, trappen en trappenhuizen goed toegankelijk zijn als vluchtweg bijvoorbeeld bij brand. Ook mogen er geen spullen staan die brandgevaarlijk kunnen zijn. Dit betekent dat gangen, galerijen, trappen en trappenhuizen, kortom alle openbare ruimtes, vrij moeten zijn van spullen zoals fietsen, scootmobielen, vuilniszakken, tafeltjes, meubels en planten. Deze obstakels kunnen bij brand levensgevaarlijk zijn. Niet alleen kunt u erover struikelen en vallen als u moet vluchten, ook kunnen ze vlam vatten en dan nog meer rook en hitte veroorzaken.

Velen van u wonen al jaren op dezelfde plek en sommigen van u zijn ook afhankelijk van de voorzieningen binnen een woongebouw. De wetswijziging is echter een landelijke wijziging waar alle wooncomplexeigenaren zich aan dienen te houden. Hier kunnen helaas geen uitzonderingen voor gemaakt worden.

Nee. Habion volgt uiteraard wetgeving, helemaal als het gaat om uw veiligheid en daarom willen we lege vluchtroutes en algemene ruimtes. Om er een nog beter beeld bij te hebben: beseft u zich goed dat als u of een medebewoner met de ambulance naar het ziekenhuis moet, het op dat moment zeer belangrijk is dat er genoeg ruimte is voor de brancard. Zo zijn er nog vele voorbeelden.

Vrolijk zijn en glimlachten mag altijd. Ook kleine niet-brandbare zaken die de doorgang niet ernstig belemmeren mogen wel, zoals een schilderijtje of een andere kleine muurdecoratie. 

Ja. Wij vragen u uw eigen spullen voor 1 juli 2024 zelf te verwijderen, denk hierbij aan uw planten en decoraties, al uw (elektrische) vervoersmiddelen zoals scootmobielen en fietsen en huisvuil, grofvuil, oud papier, kratten, enzovoort.

We staan er altijd voor open om samen met bewoners opnieuw te kijken hoe we de ruimtes op een veilige manier weer sfeervol kunnen maken. Heeft u hier behoefte aan in uw gebouw? Mail dan naar uw beheerder / vastgoedmanager. Wellicht kunnen we iets met kleine niet-brandbare zaken die de doorgang niet (ernstig) belemmeren, zoals dat kleine schilderijtje of een andere kleine muurdecoratie. 

Als de galerij of de algemene stalling een open ruimte is, kan een brand snel doorslaan in de gehele ruimte. Daarom worden scootmobielstallingen die niet meer aan de nieuwe regels voldoen gesloten. Nogmaals: alleen als die niet aan de nieuwe regels voldoen. We gaan uiteraard met u in gesprek om te kijken naar alternatieven. Voor een buitenstalling geldt dit probleem overigens weer niet.

Nee. U kunt wél een aanvraag voor woningverbetering doen via de website van uw beheerder om zelf een oplaadpunt te (laten) plaatsen. Neem contact met uw beheerder op.
 
Als u de scootmobiel heeft gekregen vanuit de WMO (Wet Maatschappelijk Ondersteuning), dan neemt de WMO-consulent hiervoor contact op met uw vastgoedmanager. Zij kijken of het mogelijk is om in het pand een oplaadpunt te realiseren. Het oplaadpunt moet voldoen aan de nieuwe regels voor brandveiligheid.

Dat is vervelend. Als uw berging te ver van de woning is, dan kunt u het beste eerst kijken of u de scootmobiel in een aparte kamer of in de hal/gang van uw woning kunt neerzetten. Dat is namelijk de beste oplossing.

Heeft u deze vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) gekregen? Dan willen wij u vragen om contact op te nemen met de WMO of van uw gemeente.

Heeft u de scootmobiel zelf gekocht en bent u nog niet benaderd? In dat geval kunt u een afspraak maken om te kijken naar de mogelijkheden. Neem contact op met uw beheerder / vastgoedmanager.

Probeer uw buren eerst zelf eens op een vriendelijke toon aan te spreken. Negen van de tien keer gaat dit hartstikke goed en was uw buurman of buurvrouw hier nog niet aan toe gekomen. Lukt dit toch niet en bereikt u niet dit doel? Dan kunt u zich wenden tot uw beheerder. We gaan dan samen zorgen dat er een brandveilige oplossing komt en voorkomen graag dat uw buren een waarschuwing of boete krijgen.

Mensen zijn snel geneigd om te denken ‘ach dat controleren ze toch niet’. Habion heeft echter meegekregen dat vanaf 1 juli gemeenten en brandweer dit wel degelijk serieus oppakken en gaan controleren. Na een eerste waarschuwing kunnen ze een  boete geven als de spullen niet verwijderd zijn. Voor uw eigen veiligheid vragen wij u vriendelijk om deze spullen daarom vóór 1 juli 2024 uit deze ruimtes te verwijderen. Habion neemt dit thema zeer serieus. Toch willen wij zelf niet met boetes en verwijdering aankomen, zo gaan we niet met elkaar om. Als er sprake is van een eerste waarschuwing komen we graag met u in contact om een passende oplossing te vinden. We zullen dus nooit uw spullen zomaar verwijderen en gemaakte kosten bij u in rekening brengen.

Wij vinden het fijn dat u net als Habion beseft hoe belangrijk dit thema is. Het tot u nemen van extra tips of maatregelen is daarom altijd een goed idee. Wie anders dan de brandweer kan u daarin het beste de juiste tips en inzichten geven: extra tips van de brandweer.