Onze visie

‘Ga uit van wat ouderen kunnen en willen.
Zo komen we uit op nieuwe woonvormen en tevredener ouderen’.

De vraag naar ouderenhuisvesting neemt in rap tempo toe. Het aantal 65-plussers groeit van de huidige 2,8 miljoen naar circa 4,7 miljoen in 2040. Het is onze missie om alle ouderen een veilig en comfortabel thuis te bieden. Om aan de stijgende vraag te voldoen investeren wij in nieuwe en bestaande woongebouwen voor ouderen op goede locaties verspreid over het land.

Door de ontwikkelingen op het gebied van het scheiden van wonen en zorg is ook de vraag naar ouderenhuisvesting ingrijpend veranderd. De vraag naar traditionele verzorgingshuizen neemt sterk af. Ouderen van nu willen zelfstandig blijven wonen maar hebben sterke behoefte aan service en zorg binnen handbereik.

Bekijk hier de flyer over onze visie