Veiligheid

Veiligheid van onze bewoners is voor Habion van het grootste belang. Dat belang ligt verankerd in ons beleid. Voorbeelden zijn ons brandveiligheidsbeleid, legionellapreventie en onze visie op vastgoed.

Brandveiligheid

Brand is een risico voor ouderen, zeker nu oudere mensen langer zelfstandig blijven wonen. De brandveiligheid onder ouderen verbeteren is dan ook een belangrijkspeerpunt voor Habion. Met name is het van belang om het brandveiligheidsbewustzijn en de zelfredzaamheid bij kwetsbare ouderen te vergroten.
Habion is gespecialiseerd in huisvesting van kwetsbare ouderen. De gevolgen van brand kunnen voor deze groep extra groot zijn. Zo zijn ze minder mobiel, waardoor ze moeilijker kunnen vluchten. Habion biedt op de eerste plaats ouderen veiligheid en gezelligheid. Samen met onze bewoners en partners willen wij het gevoel van veiligheid zo groot mogelijk maken.

Habion wil dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Onder de ouderen is een belangrijke groep minder mobiel. Daardoor neemt de kwetsbaarheid bij brand toe.
Daarom loopt er bij Habion een brandveiligheidsproject dat ervoor moet zorgen dat alle gebouwen van Habion veilig zijn. Daarbij leggen wij de lat vaak hoger dan wat wettelijk is geëist.
Verder streeft Habion ernaar zoveel mogelijk woningen te voorzien van een brandmeldinstallatie, bij voorkeur, met een doormelding naar de brandweer.

Sinds begin 2016 werkt Habion intensief samen met de brandweer Amsterdam Amstelland. Die samenwerking heeft al geresulteerd in onder andere oefeningen met bewoners, de plaatsing van rookmelders en de aanleg van brandmeldinstallaties. Daarnaast zoekt Habion regelmatig de samenwerking met de veiligheidsregio’s op.

Het verbeteren van de brandveiligheid voor ouderen is een belangrijk speerpunt voor Habion. Veel van onze woningen zijn daarom voorzien van een brandmeldinstallatie. Maar wat doe je dan wanneer het brandalarm af gaat?  In samenwerking met de veiligheidsregios Gooi en Vechtstreek en Amsterdam Amstelland maakten wij dit filmpje om dat duidelijk te maken. Let op alleen bij objecten die voorzien zijn van vluchtwegaanduiding EN vluchtwegplattegronden.

Legionellapreventie

Het legionellabeleid van Habion valt in hoofdzaak in twee onderdelen uiteen.

Wettelijk verplicht beheer
Dit is van toepassing op al onze intramurale locaties. De uitvoering van de beheermaatregelen is deels de verantwoordelijkheid van de zorginstelling die het gebouw huurt. De juiste uitvoering van de maatregelen worden gecontroleerd door onze BRL-6010 gecertificeerde adviesbureaus legionellapreventie.

Zorgplicht beheer
Voor zelfstandige woningen zijn er geen wettelijke eisen voor legionellabeheer. Hier geldt een zorgplicht. Habion laat jaarlijks alle gebouwen met zelfstandige woningen inspecteren door onze gecertificeerde adviesbureaus en gebreken herstellen.