Klachtenbehandeling

Klachten

Wij doen er alles aan om goede producten en diensten te leveren. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Bijvoorbeeld over een reparatie die op zich laat wachten, of een medewerker die u niet correct behandelt. Voor ons is dat een signaal om de dienstverlening te verbeteren. Bespreek het met ons, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken.

Voor een vlotte afhandeling van uw klacht verzoeken wij u de volgende route te volgen:

  1. Neem direct contact op met uw contactpersoon

Benoem en bespreek uw ongenoegen of probleem rechtstreeks met de desbetreffende contactpersoon. Bij hem/haar kunt u uw kritiek of klacht mondeling of schriftelijk toelichten. Vaak is een oplossing dichtbij.

Wie is uw contactpersoon?

  • Huurt u uw woning van een zorginstelling? Neem dan contact op met uw zorginstelling.
  • Bent u een particuliere huurder of bewoner van een woning van Habion? Dan is de beheerder, die namens Habion de verhuurzaken/technische beheer, verzorgt uw contactpersoon. Via Reparatieverzoeken en storingen | Habion kunt u de contactgegevens nagaan.
  • Bent u een bedrijfsmatig huurder (denk aan zorg- welzijnsorganisatie of huisarts)? Dan is de ‘regisseur’ van Habion uw contactpersoon.
  1. Een klacht indienen

Heeft het gesprek met uw contactpersoon niet of onvoldoende geleid tot een bevredigende oplossing? Dan kunt u schriftelijk een klacht indienen bij Habion. U kunt daarvoor gebruik maken van het klachtenformulier dat u kunt downloaden en uitprinten of dat wij op aanvraag via info@habion.nl aan u toesturen. U ontvangt een bevestiging van ons waarin wij aangeven binnen welke termijn u een inhoudelijke reactie kunt verwachten. De desbetreffende medewerker, of diens leidinggevende neemt binnen de gestelde termijn contact met u op en spant zich in voor een bevredigende afhandeling van uw klacht.

III. Klachtencommissie

Bent u niet tevreden over de (voorgestelde) oplossing van uw klacht? Dan kunt u dit, als laatste stap van de interne klachtenprocedure die Habion kent, melden bij de onafhankelijke Klachtencommissie. Na nauwkeurig onderzoek en overleg, adviseert de klachtencommissie het bestuur van Habion over de afhandeling van de klacht. Hierna neemt het bestuur een definitief besluit dat, samen met het advies van de klachtencommissie, per brief aan u kenbaar wordt gemaakt.

Een klacht bij de klachtencommissie kunt u indienen bij de secretaris van de klachtencommissie. Dat kan per e-mail: klachtencommissie@habion.nl, of stuur uw klacht per post:

Klachtencommissie Habion
t.a.v. secretaris klachtencommissie
Antwoordnummer 6219
3500 VC UTRECHT

De klachtencommissie handelt op basis van het Reglement klachtencommissie Habion.

Voor sommige klachten kunt u ook terecht bij de Huurcommissie of de Commissie Governancecode. Maar pas nádat de klacht bij de klachtencommissie is ingediend en de klacht vervolgens niet naar behoren werd afgehandeld.

Nog vragen?

Neem gerust contact met ons op als u vragen of opmerkingen heeft over de behandeling van klachten. Wij zijn op werkdagen bereikbaar via telefoonnummer (030) 220 47 04 of stuur een mail naar info@habion.nl.