Thuis is meer dan een huis

Hieronder vind je Habion’s eigen interpretatie van de Piramide van Maslow (1943). De gedachte is dat een Thuis meer is dan een Huis. Dat ‘Huis’ vormt de basisbehoefte van iedere bewoner. Als de basis is gelegd, kan verder worden gebouwd aan ‘Thuis’. We illustreren onze theorie aan de hand van de transformatie van De Vleugels in Alkmaar.

Na de oplevering op 1 augustus 2017 van de bouw zijn nu ook de klanttevredenheidsresultaten van de nieuwe bewoners van de Vleugels zijn bekend. De resultaten laten zich het beste illustreren aan de hand van de piramide van Maslow (met bewerking door Habion).

Huis

De basis, de onderste twee lagen van de piramide, moeten goed op orde zijn. Een goede woning, in een schone omgeving, met een goede dienstverlening en een gevoel van veiligheid. Op al deze onderdelen scoort de Vleugels boven de Habionnorm (7,5). Habion heeft daarmee de basis “het huis” goed op orde in de Vleugels. Conclusie: De transformatie van intramurale zorg naar zelfstandige woningen is geslaagd!

Thuis

De goede basis is gelegd. Nu kan Habion verder bouwen aan de bovenste drie lagen van de piramide, “het thuis”. Habion scoort voor De Vleugels -10 op de NPS, de gemiddelde score voor Habion gebouwen is +2, dit betekent dat er nog werk aan de winkel is. De Vleugels is daarom ook aangewezen voor een traject om ook het Thuis-gevoel te verbeteren. Ondanks dat bewoners gemiddeld een 8 geven voor plezierig wonen, kan Habion nog meer inzetten op contact met bewoners, door bewoners het gevoel te geven dat ze ertoe doen en zelfontplooiing. Uit het onderzoek komt onder andere naar voren dat de activiteiten die nu in het gebouw georganiseerd worden, niet goed aansluiten bij de wensen van de bewoners. Habion heeft dit traject nu samen met de huurdersvereniging Onder de Vleugels opgepakt. Ook de naastgelegen gebouwen De Alkenhorst, Merel en Zwaluw maken hier deel van uit.