Investeren in ouderenhuisvesting

Ouderenhuisvesting, een veilig en comfortabel thuis!

De tijd van de traditionele seniorenwoning ligt achter ons. Ouderen willen zelfstandig blijven wonen maar hebben sterke behoefte aan service en zorg binnen handbereik. Als Habion hebben we ons gespecialiseerd in ouderenhuisvesting die aansluit bij de vraag van nu en de toekomst. In diverse experimenten zijn we niet uitgegaan van wat deze groep ouderen niet meer kan, maar van wat ze zouden willen. Hierbij hebben we de wens van de ouderen, de zorgverlener en de buurt als uitgangspunt genomen.

Investeren in vastgoed

Op dit moment beheren we in ruim 80 gemeentes verspreid over Nederland woongebouwen voor ouderen. De vraag naar ouderenhuisvesting neemt in rap tempo toe. Het aantal 65-plussers groeit van 2,8 miljoen in 2017 naar circa 4,7 miljoen in 2040. Om aan de toenemende vraag te voldoen investeren wij in nieuwe woongebouwen op goede locaties verspreid over het land. Wij opereren landelijk, daar waar behoefte is aan ons product.

Onze aanpak

Wij bieden onze bewoners een ‘thuis’. Lokaal werken we hiervoor samen met gelijkgestemde (zorg) partners. Samen met hen bieden we betaalbare woonruimte in een comfortabele, veilige en prettige omgeving. In een zo vroeg mogelijk stadium betrekken we bewoners en buurt bij onze plannen. Daarmee realiseren we woongebouwen die meerwaarde bieden voor de bewoners en voor de buurt.

Bekijk hier onze flyer over Investeren in ouderenhuisvesting