Publicaties en documenten

Hieronder vindt u een overzicht van een aantal van onze publicaties en documenten.

Publicaties

link

Habion gaat stap verder op het gebied van technisch beheer

In de bouw wordt steeds vaker gewerkt met ketenpartners of co-makers. Zo besteden corporaties regelmatig een deel van de werkzaamheden uit aan vaste partners. Regiecorporatie Habion gaat een stap verder en heeft het volledige technisch beheer van haar complexen ondergebracht bij vier co-partners: Bouwgroep Dijkstra Draisma (regio Noord-Nederland), IJbouw (regio Midden en West), Van Ooijen Bouw (regio Oost) en Jurriens (regio Midden en Zuid).

link

Brochure De Vleugels Alkmaar

Voor De Vleugels Alkmaar maakten we een handzame brochure.

link

Samen zelfstandig

Met collegacorporaties Stadgenoot en Woonzorg Nederland breken we graag een lans voor het collectief wonen voor ouderen in Nederland. In bijgaand magazine willen wij aan de hand van verschillende voorbeelden laten zien wat collectief wonen oplevert voor de mensen die al in dergelijke gemeenschappen leven. Daarnaast brengen we voor het voetlicht welke belemmeringen wij tegenkomen bij het faciliteren van collectieve woonvormen binnen de sociale huursector.

pdf

Brochure Huis Assendorp

Ook als je ouder wordt, wil je midden in het leven staan. Volop genieten, praten, lachen, bezig zijn. Dat is waar Huis Assendorp voor staat. Een plaats waar oudere én jonge bewoners,  buurtbewoners en bezoekers elkaar ontmoeten.

pdf

Onze visie op ouderenhuisvesting

Habion biedt betaalbare en comfortabele woonruimte in een veilige en prettige omgeving. Wij doen dit samen met bewoners, de buurt en organisaties. Onze visie is ‘Thuis is meer dan een huis’.

pdf

Investeren in ouderenhuisvesting

De vraag naar ouderenhuisvesting neemt in rap tempo toe. Om aan de stijgende vraag te voldoen investeren wij in nieuwe en bestaande woongebouwen voor ouderen op goede locaties verspreid over het land.

link

Tweede jeugd voor De Benring

Onze ontdekkingsreis naar de tweede jeugd van De Benring. Het is uitgegeven ter gelegenheid van de heropening op 29 oktober 2016 van Habion’s eerste experimentlocatie De Benring in Voorst.

Jaarverslagen

pdf

Jaarrekening 2019

In deze jaarrekening treft u een overzicht van de financiële situatie van Habion van het jaar 2019.

pdf

Jaarverslag Habion 2019

In dit jaarverslag beschrijven we onze prestaties en activiteiten van 2019.

pdf

Jaarrekening 2018

In deze jaarrekening treft u een overzicht van de financiële situatie van Habion van het jaar 2018.

pdf

Jaarverslag Habion 2018

In dit jaarverslag beschrijven we onze prestaties en activiteiten van 2018.

Internationale publicaties

link

Care driven by well-being

Published on official blogs and reposted to several different news outlets in Taiwan on the occasion of a visit to Taiwan, May 2018.

link

How about living in the Library?

How about Living in the Library? New Trends of Senior Housing in Netherlands Challenge Your imagination about Senior Housing. Artikel in Silver Linings Global (Taiwan).

pdf

Social housing for seniors best practices

Social housing for seniors: best practices on achieving comfortable and energy efficient buildings. Written by Peter Boerenfijn and Joost van Hoof

pdf

Energy and buildings

A multi-case study of innovations in energy performance of social housing for older adults in the Netherlands. Study by Peter Boerenfijn, Joost van Hoof and  others.

pdf

Re-Inventing Existing Real Estate of Social Housing for Older People

Building a New Benring in Voorst The Netherlands. Case Report written by Joost van Hoof and Peter Boerenfijn.

pdf

Never waste a good crisis

Mede met dank aan de crisis vindt Habion bestaande verzorgingshuizen opnieuw uit. Uiterst succesvol, bovendien duurzaam en betaalbaar. En met tevreden bewoners, want daar is het ons om te doen.

Documenten

pdf

Maatschappelijke visitatie 2015 – 2018

Habion presteert uitstekend, al blijft er natuurlijk altijd ruimte voor verbetering. Dat is kort samengevat wat Habion leest in het visitatierapport dat een onafhankelijke commissie over Habion heeft opgesteld. In het rapport geeft de visitatie-commissie een beoordeling van de maatschappelijke prestaties van Habion in de periode 2015-2018.

pdf

Brief Autoriteit Woningcorporaties integrale beoordeling

Hier vindt u de brief van de Autoriteit woningcorporaties van 11 april 2019.

pdf

Algemene voorwaarden

pdf

Gedragscode Habion

pdf

Governance Audit Habion 2017 door Autoriteit woningcorporaties

pdf

Governancecode Woningcorporaties 2020

pdf

Investeringsstatuut Habion

pdf

Klokkenluiderregeling Habion

pdf

Oordeelsbrief Aw 2018

pdf

Reglement financieel beleid en beheer Habion