Publicaties en documenten

Hieronder vindt u een overzicht van een aantal van onze publicaties en documenten.

Publicaties

pdf

Visie op vastgoed 2022

Dit document geeft de visie op vastgoed van Habion weer. Deze visie op vastgoed 2022 is het uitgangspunt voor diverse beleidstukken van Habion, zoals onder andere het acquisitiebeleid,
exploitatiebeleid, het duurzaamheidsbeleid en het Programma van Eisen.

pdf

Duurzaamheid

Een comfortabel binnenklimaat voor onze bewoners, beheersbare woonlasten, beperking van geluidsoverlast door installaties die zich zoveel mogelijk buiten de woning bevinden. Dit zijn voor Habion belangrijke (rand-)voorwaarden bij het vernieuwde duurzaamheidsbeleid.

link

Habion gaat stap verder op het gebied van technisch beheer

In de bouw wordt steeds vaker gewerkt met ketenpartners of co-makers. Zo besteden corporaties regelmatig een deel van de werkzaamheden uit aan vaste partners. Regiecorporatie Habion gaat een stap verder en heeft het volledige technisch beheer van haar complexen ondergebracht bij vier co-partners: Bouwgroep Dijkstra Draisma (regio Noord-Nederland), IJbouw (regio Midden en West), Van Ooijen Bouw (regio Oost) en Jurriens (regio Midden en Zuid).

link

Samen zelfstandig

Met collegacorporaties Stadgenoot en Woonzorg Nederland breken we graag een lans voor het collectief wonen voor ouderen in Nederland. In bijgaand magazine willen wij aan de hand van verschillende voorbeelden laten zien wat collectief wonen oplevert voor de mensen die al in dergelijke gemeenschappen leven. Daarnaast brengen we voor het voetlicht welke belemmeringen wij tegenkomen bij het faciliteren van collectieve woonvormen binnen de sociale huursector.

pdf

Brochure Huis Assendorp

Ook als je ouder wordt, wil je midden in het leven staan. Volop genieten, praten, lachen, bezig zijn. Dat is waar Huis Assendorp voor staat. Een plaats waar oudere én jonge bewoners,  buurtbewoners en bezoekers elkaar ontmoeten.

pdf

Onze visie op ouderenhuisvesting

Habion biedt betaalbare en comfortabele woonruimte in een veilige en prettige omgeving. Wij doen dit samen met bewoners, de buurt en organisaties. Onze visie is ‘Thuis is meer dan een huis’.

pdf

Investeren in ouderenhuisvesting

De vraag naar ouderenhuisvesting neemt in rap tempo toe. Om aan de stijgende vraag te voldoen investeren wij in nieuwe en bestaande woongebouwen voor ouderen op goede locaties verspreid over het land.

pdf

Tweede jeugd voor De Benring

Onze ontdekkingsreis naar de tweede jeugd van De Benring. Het is uitgegeven ter gelegenheid van de heropening op 29 oktober 2016 van Habion’s eerste experimentlocatie De Benring in Voorst.

Jaarverslagen

pdf

Habion in het kort in 2022

Het jaarverslag in één oogopslag.

pdf

Jaarrekening 2022

Bijgaande jaarrekening is de financiële uitwerking van het jaarverslag 2022.

pdf

Jaarverslag 2022

In ons jaarverslag laten we zien hoe we in 2022 werkten aan de realisatie van onze missie om alle kwetsbare ouderen een veilig en comfortabel thuis te bieden.

pdf

Jaarverslag 2021

In dit jaarverslag beschrijven we onze prestaties en activiteiten van 2021.

pdf

Jaarrekening 2021

In deze jaarrekening treft u een overzicht van de financiële situatie van Habion van het jaar 2021.

Internationale publicaties

link

Care driven by well-being

Published on official blogs and reposted to several different news outlets in Taiwan on the occasion of a visit to Taiwan, May 2018.

link

How about living in the Library?

How about Living in the Library? New Trends of Senior Housing in Netherlands Challenge Your imagination about Senior Housing. Artikel in Silver Linings Global (Taiwan).

pdf

Social housing for seniors best practices

Social housing for seniors: best practices on achieving comfortable and energy efficient buildings. Written by Peter Boerenfijn and Joost van Hoof

pdf

Energy and buildings

A multi-case study of innovations in energy performance of social housing for older adults in the Netherlands. Study by Peter Boerenfijn, Joost van Hoof and  others.

pdf

Re-Inventing Existing Real Estate of Social Housing for Older People

Building a New Benring in Voorst The Netherlands. Case Report written by Joost van Hoof and Peter Boerenfijn.

pdf

Never waste a good crisis

Mede met dank aan de crisis vindt Habion bestaande verzorgingshuizen opnieuw uit. Uiterst succesvol, bovendien duurzaam en betaalbaar. En met tevreden bewoners, want daar is het ons om te doen.

Governance

pdf

Overzicht nevenfuncties

pdf

Visie op bestuur en toezicht Habion

pdf

Statuten Habion

pdf

Regelement Raad van Commissarissen

pdf

Toezichtsbrief AW 2023

pdf

Resultaten governance-inspectie Aw dd april 2021

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) voert elke 3 à 4 jaar een governance-inspectie uit bij woningcorporaties. De Aw is van oordeel dat Habion voldoet aan de criteria van good governance.

pdf

Visitatierapport Habion 2019 – 2022

De visitatiecommissie beoordeelt Habion in het visitatierapport 2019-2022 met gemiddeld een 8,0. Op dat hoge cijfer zijn we natuurlijk hartstikke trots.

link

Brief Autoriteit Woningcorporaties integrale beoordeling

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) stelt jaarlijks een brief over de rechtmatigheid van de activiteiten van woningcorporaties op, en een toezichtsbrief. De meeste recente brieven over Habion zijn beschikbaar via bijgaande link.

pdf

Gedragscode Habion

pdf

Verantwoording ANBI-status

Hier vindt u de verantwoording ANBI-status.

pdf

Governancecode Woningcorporaties 2020 herziene versie

pdf

Investeringsstatuut Habion