Feiten en cijfers

Meer informatie over de Feiten en Cijfers van Habion.

Hier vindt u meer feiten en cijfers

Woningen


Huur

1) Voor een toelichting op de ontwikkeling van het aantal eenheden in bezit ten opzichte van 2016 zie § 3.2.3. in het Bestuursverslag 2017
2) De toename van de overige eenheden in 2015 ten opzichte van 2014 is het gevolg van een actualisatie van de administratie, waarbij de garages en parkeerplaatsen die eerder niet apart waren vastgelegd (maar als behorend bij een woning) wel apart zijn geregistreerd.
3) Voor een toelichting op de ontwikkeling van het aantal eenheden in bezit ten opzichte van 2016 zie § 3.2.3. in het Bestuursverslag 2017Investeringen in nieuwbouw