Huurbeleid

Het sociaal huurakkoord
Habion vindt betaalbaarheid belangrijk. Wij bieden daarom de mogelijkheid voor huurverlaging of huurbevriezing voor onze huurders bij wie de betaalbaarheid onder druk staat.
In grote lijn volgen wij de uitwerking zoals voorgesteld door Aedes en De Woonbond. Kijk voor deze uitwerking op de site van de Woonbond voor een uitgebreide toelichting. Aan de uitwerking van Aedes en de Woonbond voegen wij twee wijzigingen/aanvullingen toe:
1) Huishoudens met een eigen vermogen komen afhankelijk van de hoogte van het vermogen niet in aanmerking voor huurverlaging of huurbevriezing.
2) Bij het aanvragen van huurverlaging gaan wij uit van de rekenhuur in plaats van de kale huur. Zo kunnen ook die mensen die door de subsidiabele servicekosten alsnog boven de huurtoeslaggrens komen een verzoek doen voor huurverlaging, waardoor huurtoeslag binnen bereik komt.
Een verzoek voor huurverlaging of huurbevriezing doet u via uw vastgoedmanager.

Zie ook Stroomschema huurverlaging en huurbevriezing