Huurbeleid

Huuraanpassing sociale huurwoningen 2021


Geen huurverhoging per 1 juli 2021
De overheid heeft bepaald dat alle huren van sociale woningen worden bevroren tot 1 juli 2022. Dit betekent dat u per 1 juli 2021 geen huurverhoging krijgt voor de woning. Huurt u een parkeerplaats, stallingsplaats of garagebox? Dan ontvangt u daarvoor mogelijk wel een huurverhoging. Ook worden de voorschotten van de servicekosten aangepast.

Huurverlaging
Betaalt u een huur die te hoog is voor uw inkomen, dan kunt u dit jaar een huurverlaging krijgen. De huur wordt dan verlaagd naar € 633,35 (voor 1 en 2 persoonshuishouden) of naar € 678,66 (voor 3- of meer persoonshuishouden). Hoe deze huurverlaging werkt, leest u hieronder.

Waarom een huurverlaging?
De meeste huurders in een sociale huurwoning betalen een huurprijs die past bij hun inkomen. Habion houdt daar bij het toewijzen van woningen al rekening mee. Toch zijn er mensen die een huur betalen die te hoog is voor hun inkomen. Bijvoorbeeld omdat hun inkomen is gedaald.

Komt u in aanmerking?
Of u dit jaar in aanmerking komt voor huurverlaging hangt af van: de huurprijs, het (gezamenlijk) inkomen 2019 en de samenstelling van het huishouden. Via de tabel Huurverlaging 2021 ziet u wat de voorwaarden zijn. Als u in aanmerking komt, dan heeft u inmiddels bericht gehad. Hoeveel huurverlaging u precies krijgt, hangt af van de hoogte van de netto huurprijs.

Is uw (gezamenlijk) inkomen in 2020 of 2021 gedaald, dan kunt u zelf  huurverlaging aanvragen. De inkomensdaling moet op het moment van de aanvraag tenminste 6 maanden geleden zijn ingezet. Bovendien moet deze blijvend zijn en moet de hoogte van het nieuwe inkomen aan de voorwaarden van de huurverlaging voldoen.

Goed om te weten
• Is uw netto huur lager dan € 633,25 (voor 1 en 2 persoonshuishouden) of € 678,66 (3-of meer persoonshuishoudens)? Dan komt u niet in aanmerking voor huurverlaging.
•Als u huurtoeslag ontvangt is het belangrijk dat u zelf aan de Belastingdienst (bijvoorbeeld via www.toeslagen.nl) uw nieuwe verlaagde huurprijs doorgeeft. Hiermee voorkomt u dat u achteraf te veel ontvangen huurtoeslag moet terugbetalen.

Huurkrant
Alle huurders van een sociale huurwoning hebben de Huurkrant ontvangen, een uitgave van Aedes en Nestas communicatie. In deze krant vindt u uitleg over het huurbeleid van de overheid en de jaarlijkse huurprijsaanpassing. Voor meer informatie kunt u ook kijken op de website van de Woonbond: www.woonbond.nl.

Huuraanpassing woningen in de vrije sector


Huurverhoging maximaal 2,4%
De overheid wil huurders in de vrije sector beschermen tegen te hoge huurstijgingen. Dat doet zij door de jaarlijks toegestane huurverhoging te maximeren. De maximaal toegestane huurverhoging bedraagt inflatie + 1%. Dat komt dit jaar neer op een huurverhoging van maximaal 2,4%.

Habion zal de huren voor vrije sectorwoningen verhogen met maximaal de genoemde 2,4%. Wij vinden betaalbaarheid belangrijk en werken aan  de vernieuwing en verduurzaming van onze woningen. Op die manier zorgen we ervoor dat iedereen nu en in de toekomst zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen.

Wat betekent dit voor u?
Alle huurders ontvangen vóór 1 mei van ons het voorstel voor de huurverhoging per 1 juli 2021 voor de woning en, indien van toepassing, voor de parkeerplaats of berging. Zoals hiervoor benoemd is dit maximaal 2,4%. In de praktijk kan het voorstel dat u ontvangt ook lager zijn dan 2,4%. Bijvoorbeeld als de maximale huurprijs die wij voor de woning voor dit jaar bepaald hebben al bereikt is.

Vragen?
Heeft u vragen over de huuraanpassing of wilt u aantonen dat uw inkomen langdurig en blijvend is gedaald, neem dan contact op met uw beheerder. Wilt u weten wie de beheerder van uw woning is? Zoek onder Onze Woningen naar uw adres/woonplaats. In de rechterkolom ziet u de contactgegevens van de beheerder van uw woning.