Huuraanpassing 2023

Huuraanpassing sociale huurwoningen 2023

De wettelijk vastgestelde maximale huurverhoging voor sociale huurwoningen is 3,1%. Habion heeft ervoor gekozen om de huur van de sociale huurwoningen met maximaal 2,6% te verhogen. De woningen met een energielabel E, F of G verhogen wij niet.

Parkeerplaats
We verhogen de huur van de parkeerplaats met 2,6%.  

Betaalbaarheid
De energieprijzen zijn fors gestegen. De eigenaar van de woning die u huurt, woningcorporatie Habion, heeft besloten om de woningen met E, F of G energielabel niet te verhogen. Hiermee willen we bijdragen aan de betaalbaarheid van uw woonlasten. Onze huurders hebben het energielabel van de woning bij het afsluiten van de huurovereenkomst ontvangen.    

Huurverlaging|
De overheid heeft bepaald dat huurders van een sociale huurwoning van een woningcorporatie met een laag inkomen en met een huur hoger dan € 575,03 verlaagd wordt naar € 575,03. De eigenaar van uw woning, woningcorporatie Habion, ontvangt hiervoor gegevens van de Belastingdienst. Huurders komen voor een huurverlaging in aanmerking als uw inkomen in 2021 lager is dan:
Eenpersoonshuishoudens tot AOW-leeftijd: € 23.250 per jaar  
Eenpersoonshuishoudens vanaf AOW-leeftijd: € 24.600 per jaar  
Meerpersoonshuishoudens tot AOW-leeftijd: € 30.270 per jaar  
Meerpersoonshuishoudens vanaf AOW-leeftijd: € 32.730 per jaar   

Inkomensdaling 
Huurders die in 2022 te maken hebben gehad met een inkomensdaling met een inkomen lager dan hier is beschreven, kunnen in aanmerking komen voor een huurverlaging.

Huuraanpassing woningen in de vrije sector in 2023

De wettelijk vastgestelde maximale huurverhoging voor vrije sector huurwoningen is 4,1%. In de bijlage staat de huurverhoging voor uw woning.   

Parkeerplaats 
We verhogen de huur van de parkeerplaats met 2,6%.  

Betaalbaarheid
De energieprijzen zijn fors gestegen. Daarom hebben we besloten om de woningen met E, F of G energielabel niet te verhogen. Hiermee willen we bijdragen aan de betaalbaarheid van de woonlasten van onze huurders. Het energielabel van de woning hebben huurders bij het afsluiten van de huurovereenkomst ontvangen.    

Meer informatie
Meer informatie over de huurverhoging is te vinden op de website van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/woning-huren/vraag-en-antwoord/wat-is-de-maximale-huurverhoging-in-2023  

Vragen?
Heeft u vragen over de huuraanpassing, neem dan contact op met uw beheerder. Wilt u weten wie de beheerder van uw woning is? Zoek onder Onze Woningen naar uw adres/woonplaats. In de rechterkolom ziet u de contactgegevens van de beheerder van uw woning.