Huurbeleid

Huuraanpassing sociale huurwoningen 2022

 

Huurverhoging maximaal 2,3%
De overheid wil huurders in de sociale sector beschermen tegen te hoge huurstijgingen. Dat doet zij door de jaarlijks toegestane huurverhoging te maximeren. De maximaal toegestane huurverhoging is gelijk aan de gemiddelde jaarinflatie tot 1 december 2021. De inflatie is dit jaar 2,3%. U krijgt een maximale huurverhoging van 2,3%.

Wat betekent dit voor onze huurders?
Huurders ontvangen vóór 1 mei van Hoekstra het voorstel voor de huurverhoging per 1 juli 2022 voor de woning en, indien van toepassing, voor de berging. Dit is maximaal 2,3%. In de praktijk kan het voorstel dat u ontvangt ook lager zijn dan 2,3%. Jaarlijks bepalen wij een maximale huurprijs van onze woningen. Als zij (bijna) de maximale huurprijs betalen, dan is de huurverhoging lager. Wordt een parkeerplaats gehuurd, dan geldt een verhoging die contractueel is afgesproken.

Maatwerk
In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat bewoners de huur niet of niet op tijd kunnen betalen. Bijvoorbeeld vanwege een (sterke) daling van het inkomen in combinatie met sterk gestegen (energie-)prijzen. Mocht dit het geval zijn, dan kan contact worden opgenomen met de vastgoedbeheerder.

Huuraanpassing woningen in de vrije sector in 2022

 

Huurverhoging maximaal 2,3%
De overheid wil ook huurders in de vrije sector beschermen tegen te hoge huurstijgingen. De overheid maximeert de jaarlijks toegestane huurverhoging. De maximaal toegestane huurverhoging is inflatie + 1%. De inflatie is 2,3%. De maximaal toegestane huurverhoging is dus 3,3%. Wij kiezen voor een inflatievolgende huurverhoging, zijnde 2,3%. Dit doen we omdat de AOW niet hard stijgt, veel pensioenen niet stijgen en de energieprijzen wel hard gestegen zijn. Alles wordt duurder, maar van  veel van onze huurders wordt het inkomen niet veel hoger.

Wat betekent dit voor onze bewoners?
Zij ontvangen vóór 1 mei van ons het voorstel voor de huurverhoging per 1 juli 2022 voor de woning en, indien van toepassing, de berging.  Dit is maximaal 2,3%. In de praktijk kan het voorstel ook lager zijn dan 2,3%. Jaarlijks bepalen wij een maximale huurprijs van onze woningen. Als u de maximale huurprijs betaalt, dan is de huurverhoging lager. Voor een parkeerplaats, geldt een verhoging die contractueel is afgesproken.

Maatwerk
In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat de huur niet of niet op tijd kan worden betaald. Bijvoorbeeld vanwege een (sterke) daling van het inkomen in combinatie met sterk gestegen (energie-)prijzen.

Habion maakt geen gebruik van mogelijkheid inkomensafhankelijke huurverhoging


Na een bevriezing van een jaar, mogen de woningcorporaties per 1 juli aanstaande de huur weer verhogen. Naast de maximaal toegestane huurverhoging van 2,3%, is bepaald dat corporaties voor huishoudens met een hoger inkomen een inkomensafhankelijke huurverhoging mogen doorvoeren. Oftewel: wie meer verdient dan passend is voor een sociale huurwoning, krijgt mogelijk te maken met een huurstijging tot maximaal € 100 per maand.

Redelijk
Op zich vinden wij het redelijk dat woningcorporaties in staat worden gesteld een eerlijke verhouding te realiseren tussen de kwaliteit van de huurwoning en de prijs van die woning. Wat we niet eerlijk vinden is het inkomen bepalend te laten zijn voor de prijs van de woning. Zeker als die prijs daarna niet meer in verhouding staat tot de kwaliteit van de woning.

Geen inkomensafhankelijke huurverhoging
Tot 2022 mocht de inkomensafhankelijke huurverhoging niet toegepast worden bij AOW-gerechtigden. Vanaf 2022 kan de inkomensafhankelijke huurverhoging  ook op AOW-gerechtigden worden toegepast. Habion maakt hiervan echter geen gebruik. Dat doen we om de volgende redenen:

  • Onze huurders beginnen hun huurcarrière bij Habion veelal als zij AOW-gerechtigd zijn. Het inkomen wordt op dat moment getoetst (passend toewijzen). We achten de kans op een inkomensstijging nihil.
  • Daarnaast zijn huurders met een hoger inkomen veelal in het bezit van een zorgindicatie zodat zij ondanks hun te hoge inkomen wel een sociale huurwoning mogen huren. Als een huurder een zorgindicatie heeft, dan mag er geen inkomensafhankelijke huurverhoging worden doorgevoerd.
  • Mede door de mutatiesnelheid van een groot deel van onze woningen zijn wij in staat om actief te sturen op de prijs/kwaliteitverhouding van woningen.

Vragen?


Heeft u vragen over de huuraanpassing of wilt u aantonen dat uw inkomen langdurig en blijvend is gedaald, neem dan contact op met uw beheerder. Wilt u weten wie de beheerder van uw woning is? Zoek onder Onze Woningen naar uw adres/woonplaats. In de rechterkolom ziet u de contactgegevens van de beheerder van uw woning.