Tien jaar innoveren met wonen ouderen

Wonen voor ouderen is een belangrijk onderwerp in verkiezingstijd en ook daarbuiten. Maar hoe weten we nou hoe ouderen willen wonen? Door het aan henzelf te vragen.

Al sinds 2013 vraagt Habion aan duizenden ouderen hoe zij willen wonen. Hun antwoord? We willen van betekenis blijven. Doorleven op een plek waar het draait om vrijheid, eigenwaarde en zelfstandigheid. Een plek waar je je thuis voelt en samen tot bloei komt. En in principe niet meer hoeft te verhuizen als je zorg nodig hebt. Daarom hebben we samen Liv inn ontwikkeld. Een nieuwe vorm van wonen waarbij verschillende leeftijden er voor elkaar zijn. Waar de bewoners en de buurt bepalen wat er nodig is. Anders dan in een traditioneel verzorgingshuis is zorg niet dominant aanwezig, maar een van de diensten waarover de bewoners kunnen beschikken. Niet zichtbaar aanwezig, maar op afroep beschikbaar.

Een aantal ontwikkelingen leiden ertoe dat we op een andere manier kijken naar betekenisvol oud(er) worden in Nederland:

  • We groeien van 3,6 miljoen naar 4,8 miljoen ouderen in Nederland. Door onze welvaart worden we ouder, het aantal 90-plussers groeit de komende decennia.
  • De vraag is veranderd van zorg met wonen naar wonen met (zonodig) zorg: ouderen willen dat verpleeghuisgevoel niet meer. Mensen willen zelf bepalen hoe ze betekenisvol oud(er) worden.
  • De verzorgingsstaat zoals we die kennen is onbetaalbaar. Daarom heeft onze regering het scheiden van wonen en zorg jaren geleden al doorgevoerd. Je huurt een woning en regelt de zorg die je nodig hebt.
  • In de toekomst daalt de beroepsbevolking, en daarmee ook het aantal mensen dat werkzaam is in de zorg. De noodzaak is dan ook groot om met elkaar een goede burengemeenschap te vormen.

Liv inn als voorbeeld
Habion’s concept Liv inn spreekt zeer tot de verbeelding. Het afgelopen jaar besteedden actualiteitenprogramma’s op televisie en schrijvende media ruim aandacht aan Liv inn, een geslaagde woonvorm voor ouderen als tussenvorm voor de zelfstandige woning in de wijk en het verpleeghuis. Een huis waaruit je in principe niet meer hoeft te verhuizen, maar waar je kunt wonen ongeacht de zorg die je nodig hebt.

Liv inn: resultaat van 10 jaar experimenteren
In Liv inn Hilversum (www.liv-inn.nl) komt alles bij elkaar wat we de laatste tien jaar hebben geleerd. Liv inn vult het gat tussen thuis wonen in de wijk en het verpleeg- of verzorgingshuis, in Liv inn kun je doorleven en kun je in je eigen woning blijven, ook als je meer en zwaardere zorg nodig hebt (je hoeft in principe niet meer te verhuizen).

Meer voorbeelden
Naast Liv inn telt Habion nog meer voorbeelden van nieuwe woonvormen voor ouderen, zowel in nieuwbouw als in getransformeerde verzorgingshuizen. In alle gevallen gaat het om zelfstandig wonen. Je kunt hier betekenisvol ouder worden. Met de focus op wat je nog wél kan. Habion bouwt geen verpleeghuizen meer. Onze bewoners hebben allemaal een zelfstandig appartement met een aparte slaapkamer, een eigen keuken en eigen sanitair.

Bekijk hier de flyer