Duurzaamheid

Habion heeft een visie op duurzaamheid geformuleerd langs de lijn van people, planet en profit. Toegepast op onze werkzaamheden hebben we dat vertaald in samen bouwen, minimale belasting op grondstoffen en flexibele gebouwen.

In samenwerking met (toekomstige) bewoners, zorgpartners, overige leveranciers en de lokale
gemeenschap geven we vorm aan de (her) ontwikkeling van ons vastgoed. Dat doen we met een minimale belasting op grondstoffen.
Energieneutraal, circulair en slimme technologie zijn sleutelbegrippen bij toekomstige (her)ontwikkeling en nieuwbouw.

Energieprestatie verder verbeteren

Het beleid van Habion is erop gericht om voor de zorgcentra en voor de woningen die wij verhuren de energieprestatie te verbeteren. De woningen van Habion beschikken over een gemiddelde energieprestatie van 1,58. Op lange termijn zetten wij in op een energieprestatie van onze woningen van ≤ 1,41 (op basis van Energie- Index, voorheen energielabel B), tenzij dit vanuit pragmatische overwegingen niet wenselijk is (bijvoorbeeld bij beoogde sloop of verkoop van woningen). Habion kiest ervoor de energieprestatie te verbeteren op het moment van nieuwbouw of renovatie, ook om daarmee de overlast voor zittende bewoners te beperken. Daarbij zoeken wij naar maatregelen die niet alleen een bijdrage leveren aan duurzaamheid, maar ook bijdragen aan het woongenot van de huurder en/of het beperken van de woonlasten.

Zonnepanelen dankzij crowdfunding

Samen met duurzaamheidsorganisatie Urgenda zet Habion zich in voor het plaatsen van zonnepanelen op zorghuizen. Inmiddels zijn in totaal zo’n 1.300 zonnepanelen geplaatst, verspreid over drie locaties: De Benring in Voorst (2015) en in 2016 De Molenhof in Zwolle en ’t Kampje in Loenen aan de Vecht. Crowdfunding in Zuid-Scharwoude (Buiten Zorg) en plaatsing in Bunnik (Bunnichem) zijn in voorbereiding. Meer informatie is te vinden op zonnepanelendelen.