Duurzaamheid

Een comfortabel binnenklimaat voor onze bewoners, beheersbare woonlasten, beperking van geluidsoverlast door installaties die zich zoveel mogelijk buiten de woning bevinden. Dit zijn voor Habion belangrijke (rand-)voorwaarden bij het vernieuwde duurzaamheidsbeleid.

Waarom een duurzaamheidsbeleid?
Het voeren van een duurzaamheidsbeleid is een wettelijke verplichting, om de komende decennia te voldoen aan de duurzaamheidseisen van de overheid. Habion heeft de duurzame doelstellingen opgenomen in de Meerjarenbegroting 2021-2035.

Uitgangspunten
De visie op milieuduurzaamheid kent drie uitgangspunten:
1. Voldoen aan steeds strengere wet- en regelgeving;
2. Duurzaamheidsmaatregelen moeten bijdragen aan het comfort van de bewoner;
3. Duurzaamheidsmaatregelen moeten bijdragen aan het beperken van de woonlasten van de
bewoner.

Duurzame doelstellingen op portefeuilleniveau
Habion realiseert de duurzame doelstellingen op portefeuilleniveau door:
1. Nieuwbouw: Het opnemen van duurzaamheidseisen conform 2050 kwaliteit in het PvE.
2. Bestaande bouw: ‘No regret’-maatregelen en daar waar mogelijk aansluiten op het bestaande Warmtenet.

Bekijk hier onze flyer over het beleid