Wonen voor ouderen

Het bejaardenhuis-oude-stijl houdt langzaam maar zeker op te bestaan. Ouderen blijven langer thuis wonen en niemand komt meer zonder verpleegzorgindicatie het zorghuis binnen. Gevolg is dat als we niets doen, bejaardenhuizen op den duur leeg komen te staan. Ondertussen vergrijst Nederland en hebben we deze gebouwen straks hard nodig. Habion ziet vooral kansen om ouderenhuisvesting samen met bewoners en (zorg-)partners opnieuw uit te vinden. Daarbij vindt Habion het belangrijk dat haar woongebouwen meerwaarde bieden voor de bewoners én voor de buurt.

Nieuw leven voor bejaardenhuizen

Habion verhuurt zo’n 70 verzorgingshuizen. Hoewel veel bewoners daar met veel plezier verblijven zijn wij er tegelijkertijd van overtuigd dat we deze woonvorm moeten aanpassen om ook in de toekomst aantrekkelijk te blijven voor bewoners.

Methodiek De Røring

Samen met lokale partners geven we het verzorgingshuis een tweede jeugd. Onze ervaring is dat elke locatie weer zijn eigen kansen en dynamiek kent. De lokale behoefte is bepalend in onze werkwijze. Daarom betrekken we bewoners en buurt in een zo vroeg mogelijk stadium bij onze plannen. Hiervoor hebben we een eigen methode ontwikkeld, de Roring methodiek. Kern van deze methodiek is dat de huidige en toekomstige bewoners aan het roer staan in de planvorming. We gaan met bewoners in gesprek over hoe zij in hun buurt oud willen worden. Ook buurtbewoners nodigen we uit om mee te denken tijdens diverse bijeenkomsten. Hierdoor ontstaat er een plan van en voor de bewoners en omwonenden. We zorgen ervoor dat bewoners en omwonenden betrokken blijven bij de plannen; we zorgen voor reuring en enthousiasme bij alle betrokkenen.