Organisatie

Bestuur en Management Team

Met circa 55 medewerkers vormt Habion een compacte organisatie met korte beslislijnen. Onze medewerkers zijn deskundig en betrokken. We werken vanuit ons kantoor in Utrecht.

Het bestuur (directie) van Habion bestaat uit:

  • de heer mr. P. (Peter) Boerenfijn MRE
  • de heer drs. A.P.L. (Ton) de Rond RC

Het Management Team van Habion wordt gevormd door de leden van het bestuur en:

  • de heer drs. J.P. (Jaap) van Berkel MIM MRICS, adjunct-directeur Portefeuillemanagement
  • mevrouw ir. A.W.H.A. (Anne) Damen, adjunct-directeur Asset- & Klantmanagement

Meer informatie over het bestuur staat in het verslag van de Raad van Commissarissen (onderdeel werkgeversrol), dat is opgenomen in het Bestuursverslag Habion 2017.

Raad van Commissarissen

  • De Raad van Commissarissen van Habion bestaat uit:
  • de heer dr. ir. J. van Hoof
  • de heer drs. A.W.H. Klerkx
  • de heer A.J.M. Loogman RA
  • mevrouw drs. C. van der Weerdt-Norder RA
  • mevrouw drs. F.J. Zijlstra MRE (voorzitter)

Meer informatie over de Raad van Commissarissen, waaronder rooster van aftreden van de Raad, staat in het verslag van de Raad van Commissarissen, dat is opgenomen in het Bestuursverslag Habion 2017. Daar is ook een overzicht van (neven)functies opgenomen.

Relevante documenten bij dit onderdeel vindt u onder downloads.