Organisatie

Bestuur en Directieoverleg

Het bestuur van Habion bestaat uit:

 • de heer mr. P. (Peter) Boerenfijn MRE
 • de heer drs. A.P.L. (Ton) de Rond RC

Het Directieoverleg van Habion wordt gevormd door de leden van het bestuur en:

 • de heer drs. J.P. (Jaap) van Berkel MIM MRICS, adjunct-directeur Portefeuillemanagement
 • mevrouw drs. A. (Elisa) Dubbelman, adjunct-directeur Wonen
 • mevrouw mr. L. (Laura) Lamme, adjunct-directeur Vastgoed

Meer informatie over het bestuur staat in het verslag van de Raad van Commissarissen (onderdeel werkgeversrol), dat is opgenomen in het Bestuursverslag.

Raad van Commissarissen

 • Mevrouw mr. T.G. (Tia) van Beek
 • De heer dr. ir. J. (Joost) van Hoof
 • De heer drs. W.M. (Wouter) de Jong (voorzitter)
 • De heer drs. A.W.H. (Arnoud) Klerkx
 • De heer A.J.M. (André) Loogman RA
 • Mevrouw drs. Y. (Yvonne) Roghair RA

Meer informatie over de Raad van Commissarissen, waaronder rooster van aftreden van de Raad, staat in het verslag van de Raad van Commissarissen, dat is opgenomen in het Bestuursverslag. Daar is ook een overzicht van (neven)functies opgenomen.

Een actueel overzicht van nevenfuncties vindt u hier.

Publicaties en documenten
Relevante documenten, zoals het meest recente bestuursverslag, vindt u bij publicaties en documenten.