Organisatie

Bestuur en Management Team

Met circa 55 medewerkers vormt Habion een compacte organisatie met korte beslislijnen. Onze medewerkers zijn deskundig en betrokken. We werken vanuit ons kantoor in Utrecht.

Het bestuur  van Habion bestaat uit:

  • de heer mr. P. (Peter) Boerenfijn MRE
  • de heer drs. A.P.L. (Ton) de Rond RC

Het Directieoverleg van Habion wordt gevormd door de leden van het bestuur en:

  • de heer drs. J.P. (Jaap) van Berkel MIM MRICS, adjunct-directeur Portefeuillemanagement
  • mevrouw ir. A.W.H.A. (Anne) Damen, adjunct-directeur Asset- & Klantmanagement

Meer informatie over het bestuur staat in het verslag van de Raad van Commissarissen (onderdeel werkgeversrol), dat is opgenomen in het Bestuursverslag

Raad van Commissarissen

  • De heer dr. ir. J. (Joost) van Hoof
  • De heer drs. W.M. (Wouter) de Jong (per 1 augustus 2019)
  • De heer drs. A.W.H. (Arnoud) Klerkx
  • De heer A.J.M. (André) Loogman RA
  • Mevrouw drs. Y. (Yvonne) Roghair RA (per 1 augustus 2019)
  • Mevrouw drs. F.J. (Francine) Zijlstra MRE (voorzitter)

Meer informatie over de Raad van Commissarissen, waaronder rooster van aftreden van de Raad, staat in het verslag van de Raad van Commissarissen, dat is opgenomen in het Bestuursverslag. Daar is ook een overzicht van (neven)functies opgenomen.

Publicaties en documenten
Relevante documenten, zoals het meest recente bestuursverslag, vindt u bij publicaties en documenten.