Publicaties en documenten

Hieronder vindt u een overzicht van een aantal van onze publicaties en documenten.

Publicaties

pdf

Onze visie op wonen voor ouderen

Download hier de flyer over onze visie op wonen voor ouderen.

pdf

Tien jaar innoveren door Habion

Wonen voor ouderen is een belangrijk onderwerp in verkiezingstijd en ook daarbuiten. Maar hoe weten
we nou hoe ouderen willen wonen? Door het aan henzelf te vragen.

pdf

Waarom verkopen we woningen?

Habion wil actief zijn in gemeenten waar de absolute vraag naar woningen voor ouderen het grootst is, ook in de  toekomst. Daar waar dat niet het geval is, verkopen we onze woningen. We hebben de keuze gemaakt om in onderstaand gebied te investeren (kaartje). We noemen dit ons vestigingskader. Buiten dit gebied verkopen we (op termijn) onze woningen. Bij het vaststellen van het vestigingskader is veel (demografisch) onderzoek gedaan.

pdf

Duurzaamheid

Een comfortabel binnenklimaat voor onze bewoners, beheersbare woonlasten, beperking van geluidsoverlast door installaties die zich zoveel mogelijk buiten de woning bevinden. Dit zijn voor Habion belangrijke (rand-)voorwaarden bij het vernieuwde duurzaamheidsbeleid.

link

Habion gaat stap verder op het gebied van technisch beheer

In de bouw wordt steeds vaker gewerkt met ketenpartners of co-makers. Zo besteden corporaties regelmatig een deel van de werkzaamheden uit aan vaste partners. Regiecorporatie Habion gaat een stap verder en heeft het volledige technisch beheer van haar complexen ondergebracht bij vier co-partners: Bouwgroep Dijkstra Draisma (regio Noord-Nederland), IJbouw (regio Midden en West), Van Ooijen Bouw (regio Oost) en Jurriens (regio Midden en Zuid).

link

Samen zelfstandig

Met collegacorporaties Stadgenoot en Woonzorg Nederland breken we graag een lans voor het collectief wonen voor ouderen in Nederland. In bijgaand magazine willen wij aan de hand van verschillende voorbeelden laten zien wat collectief wonen oplevert voor de mensen die al in dergelijke gemeenschappen leven. Daarnaast brengen we voor het voetlicht welke belemmeringen wij tegenkomen bij het faciliteren van collectieve woonvormen binnen de sociale huursector.

pdf

Investeren in ouderenhuisvesting

De vraag naar ouderenhuisvesting neemt in rap tempo toe. Om aan de stijgende vraag te voldoen investeren wij in nieuwe en bestaande woongebouwen voor ouderen op goede locaties verspreid over het land.

pdf

Tweede jeugd voor De Benring

Onze ontdekkingsreis naar de tweede jeugd van De Benring. Het is uitgegeven ter gelegenheid van de heropening op 29 oktober 2016 van Habion’s eerste experimentlocatie De Benring in Voorst.