Publicaties en documenten

Hieronder vindt u een overzicht van een aantal van onze publicaties en documenten.

Governance

pdf

Overzicht nevenfuncties

pdf

Visie op bestuur en toezicht Habion

pdf

Statuten Habion

pdf

Regelement Raad van Commissarissen

pdf

Toezichtsbrief AW 2023

pdf

Resultaten governance-inspectie Aw dd april 2021

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) voert elke 3 à 4 jaar een governance-inspectie uit bij woningcorporaties. De Aw is van oordeel dat Habion voldoet aan de criteria van good governance.

pdf

Maatschappelijke visitatie 2015 – 2018

Habion presteert uitstekend, al blijft er natuurlijk altijd ruimte voor verbetering. Dat is kort samengevat wat Habion leest in het visitatierapport dat een onafhankelijke commissie over Habion heeft opgesteld. In het rapport geeft de visitatie-commissie een beoordeling van de maatschappelijke prestaties van Habion in de periode 2015-2018.

link

Brief Autoriteit Woningcorporaties integrale beoordeling

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) stelt jaarlijks een brief over de rechtmatigheid van de activiteiten van woningcorporaties op, en een toezichtsbrief. De meeste recente brieven over Habion zijn beschikbaar via bijgaande link.

pdf

Gedragscode Habion

pdf

Verantwoording ANBI-status

Hier vindt u de verantwoording ANBI-status.