Publicaties en documenten

Hieronder vindt u een overzicht van een aantal van onze publicaties en documenten.

Governance

pdf
pdf

Overzicht nevenfuncties

pdf

Visie op bestuur en toezicht Habion

pdf

Statuten Habion

pdf

Reglement Raad van Commissarissen

pdf

Toezichtsbrief AW 2023

pdf

Resultaten governance-inspectie Aw dd april 2021

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) voert elke 3 à 4 jaar een governance-inspectie uit bij woningcorporaties. De Aw is van oordeel dat Habion voldoet aan de criteria van good governance.

pdf

Visitatierapport Habion 2019 – 2022

De visitatiecommissie beoordeelt Habion in het visitatierapport 2019-2022 met gemiddeld een 8,0. Op dat hoge cijfer zijn we natuurlijk hartstikke trots.

link

Brief Autoriteit Woningcorporaties integrale beoordeling

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) stelt jaarlijks een brief over de rechtmatigheid van de activiteiten van woningcorporaties op, en een toezichtsbrief. De meeste recente brieven over Habion zijn beschikbaar via bijgaande link.

pdf

Gedragscode Habion

pdf

Verantwoording ANBI-status

Hier vindt u de verantwoording ANBI-status.

pdf

Governancecode Woningcorporaties 2020 herziene versie