20 september 2023

Hoe willen ouderen zelf wonen?

“We vroegen mensen hoe ze oud willen worden, wat ze daarvoor nodig hebben en wat ze er zelf aan doen nu de verzorgingsstaat afbrokkelt. Wat is er leuker dan dat zelf invullen?” Peter Boerenfijn vertelt hoe volgens ons én volgens ouderen de toekomst van wonen voor ouderen eruit ziet.

Rond uw zorg en welzijn, nummer 2, 2023