19 januari 2024

‘Hoe zie jij de toekomst?’

Dat hebben wij aan duizenden mensen gevraagd. Hun antwoord: we willen van betekenis blijven. Doorleven op een plek waar het draait om vrijheid, eigenwaarde en zelfstandigheid. Een plek waar je je thuis voelt en samen tot bloei komt. En in principe niet meer hoeft te verhuizen als je zorg nodig hebt. Daarom hebben we samen Liv inn ontwikkeld. Een nieuwe vorm van wonen waarbij verschillende leeftijden er voor elkaar zijn. Waar de bewoners en de buurt bepalen wat zij daarvoor nodig hebben.

Kijk op voor meer antwoorden op Liv inn | Liv inn (liv-inn.nl)