16 januari 2024

De Baander I en II Terborg

We zijn gestart met de verkoop van De Baander I en II, gelegen aan Sint Antoniastraat 1 tot en met 21 (oneven nummers), Sint Antoniastraat 32 tot en met 104 (even nummers) en Wijnwaarden 45 tot en met 53 (oneven nummers) te Terborg.

Het complex De Baander I (bouwjaar 1988) bestaat uit 33 appartementen en het complex De Baander II (bouwjaar 1990) bestaat uit 20 eengezinswoningen.

Geïnteresseerden worden uitgenodigd om uiterlijk op 28 februari 2024 om 12:00 (Nederlandse tijd) een bieding uit te brengen, bij voorkeur op de complexen tezamen.

Op de voorgenomen verkoop is onder andere de verkoopprocedure van toepassing. Deze is op te vragen bij ABC Capital, die deze verkoop begeleidt. Bij verkoop van corporatiebezit is regelgeving van toepassing, zoals onder andere bepaald in het Btiv, waar de Autoriteit woningcorporaties (Aw) toezicht op houdt.

Foto's (5)

Kenmerken

Adres(sen)

Adres
Sint Antoniastraat 1-21 (oneven nummers) Terborg
Adres
Sint Antoniastraat 32-104 (even nummers) Terborg
Adres
Wijnwaarden 45-53 (oneven nummers) Terborg

Type woningen

Aantal

Totaal
0

Kadastraal

Verkoopproces

Wilt u deelnemen aan het verkoopproces? Neemt u dan contact op met ABC Capital.

Op de voorgenomen verkoop is de verkoopprocedure van toepassing, zoals opgesteld door Pillar notarissen. De verkoopprocedure is op te vragen bij ABC Capital. Bij verkoop van corporatiewoningen is regelgeving van toepassing, zoals onder andere bepaald in het Btiv, waar de Autoriteit woningcorporaties (Aw) toezicht op houdt. De
appartementen van De Baander I dienen ten minste zeven jaren na de eigendomsoverdracht als gevolg van de vervreemding voor de verhuur bestemd te blijven.

Dataroom
De verkoopdocumentatie is opgenomen in een digitale dataroom. Toegang tot de dataroom wordt uitsluitend verstrekt door ABC Capital. Voor verdere informatie verzoeken wij u contact op te nemen met de vermelde contactpersoon.

Interesse
Geïnteresseerde partijen worden uitgenodigd om uiterlijk 28 februari 2023 om 12:00 uur (Nederlandse tijd) een bieding uit te brengen. Een bod wordt bij voorkeur uitgebracht op de complexen tezamen, maar mag tevens op het complex De Baander I of het complex De Baander II afzonderlijk worden uitgebracht. Een bod op het geheel dient te worden gespecificeerd per complex.

Contactpersoon
drs. Vincent Walland MRICS RM
v.walland@abccapital.nl
+31 (0)26 352 32 32

Locatie

Meer weten over de verkoop van deze locatie? Neem contact op met:

info@abccapital.nl
026-352 32 32