24 oktober 2023

De Hofwijck Leeuwarden (Verkocht onder voorbehoud)

We zijn gestart met de verkoop bij inschrijving van het verpleeghuis “De Hofwijck”, gelegen aan de Dirk Zeperweg 2 te Leeuwarden op een prachtige locatie nabij het Rengerspark en Kenniscampus Leeuwarden. De Hofwijck is in zijn geheel verhuurd en bestaat uit 67 appartementen, 26 zorghotelkamers en diverse gemeenschappelijke ruimten. Het volledige complex wordt in één verkooptransactie verkocht.

Locatie en bereikbaarheid
De Hofwijck is gesitueerd op een uitstekende locatie nabij het Rengerspark, Kenniscampus Leeuwarden en het stadscentrum. Op korte afstand van het gebouw bevinden zich NHL Stenden Hogeschool, sportgelegenheden en winkels. De locatie is zowel met de auto als met het openbaar vervoer goed te bereiken. De uitvalswegen (N31, N355 en N357) richting Dokkum, Drachten, Stiens en Harlingen zijn binnen enkele autominuten te bereiken.

Parkeergelegenheid
Tot het complex behoren twee parkeerterreinen op eigen terrein. Deze bevinden zich aan de voor- en achterzijde en beschikken over respectievelijk 12 en ongeveer 19 parkeerplekken. Deze plekken zijn specifiek bestemd voor de medewerkers van Stichting KwadrantGroep. Direct tegenover het gebouw bevindt zich een groot openbaar parkeerterrein (betaald). De straten rondom het object zijn aangewezen als ‘blauwe’ zone.

Omschrijving complex
Verpleeghuis De Hofwijck bestaat uit 2 vleugels en heeft een totale vloeroppervlakte van 8.934 m² BVO en is onder andere voorzien van 4 liften. Er zijn diverse voorzieningen in het gebouw aanwezig zoals een kapsalon, pedicure, fysiotherapiepraktijk, bibliotheek, biljartruimte, restaurant en een winkeltje.

Het verpleeghuis telt 67 appartementen van elk circa 38 m2 GO groot. De appartementen beschikken alle over een woonkamer, keuken, slaapkamer, douche en toilet.

Het verpleeghotel in De Hofwijck is een aparte hotelvoorziening binnen het verpleeghuis en is gespecialiseerd in herstelzorg. In totaal zijn er in het verpleeghotel 26 zorghotelkamers aanwezig van elk circa 38 m² GO groot.

Het complex De Hofwijck is in zijn geheel, tot en met 31 december 2026, verhuurd aan zorgaanbieder Stichting KwadrantGroep.

Kenmerken

Adres(sen)

Adres
Dirk Zeperweg 2, 8917 AZ te Leeuwarden

Type woningen

Aantal

Totaal
0

Kadastraal

Verkoopproces

Wilt u deelnemen aan het verkoopproces? Neemt u dan contact op met Hoekstra Bedrijfsmakelaars. De volledige verkoopdocumentatie is opgenomen in een digitale dataroom. Toegang tot de dataroom wordt uitsluitend verleend na ondertekening van een deelname- en geheimhoudingsverklaring en na goedkeuring van Habion.

Hoekstra Bedrijfsmakelaars
Adres: Willemskade 9 te Leeuwarden
Telefoonnummer: 058 – 233 73 37
E-mail: info@hoekstrabedrijfsmakelaars.nl
Website: www.hoekstrabedrijfsmakelaars.nl

Contactpersoon
Mevrouw mr. G.M. Adema

Kijkdagen
Het bezichtigen van het complex is uitsluitend mogelijk tijdens de kijkdagen. Deze vinden plaats op donderdag 16 november 2023 tussen 12:00 uur en 17:00 uur en op woensdag 22 november 2023 tussen 12:00 uur en 17:00. Indien u hieraan wilt deelnemen dient u hiervoor een afspraak te maken bij Hoekstra Bedrijfsmakelaars, tel. 058 – 233 73 37.

Sluitingsdatum inschrijving
Donderdag 21 december 2023 uiterlijk om 17:00 uur is het laatst mogelijke tijdstip voor het indienen van een schriftelijke bieding op het complex bij DeHaan Advocaten en Notarissen, Tesselschadestraat 10 (8913 HB) te Leeuwarden. Biedingen die na deze datum worden ingediend of niet aan de
voorwaarden voldoen worden niet in behandeling genomen.

Locatie

Meer weten over de verkoop van complexen? Neem contact op met:

José Hoogveld, transactiemanager

j.hoogveld@habion.nl
06 21 14 26 80