07 november 2021

Buurtverbeterplan voor 110-Morgen

U woont in 110-Morgen. In uw wijk gaan heel veel dingen goed, maar er zijn ook zaken die beter kunnen. Bewonersorganisatie 110-Morgen, de gemeente Rotterdam en de woningcorporatie Habion willen graag met u daarover in gesprek. Tenslotte weet u als wijkbewoner het beste wat goed is voor uw wijk. De resultaten leggen wij vast in een buurtverbeterplan. Daar gaan  wij de komende jaren mee aan de slag om samen de buurt beter te maken.

Bijeenkomst
We nodigen u graag uit voor een bijeenkomst. U bent welkom op donderdag 11 november. In één dag gaan we in drie bijeenkomsten in gesprek over uw eigen wijk. In Arcadia, middenin in uw buurt.

Wat gaat u doen?
De bijeenkomsten zijn op drie tijdstippen, zodat alle belangstellenden de kans krijgen om mee te praten: van 10.00 uur tot 12.00 uur (inloop 9.45 uur), van 14.00 uur tot 16.00 (inloop 13.45 uur) en van 19.30 uur tot 21.30 uur (inloop 19.15 uur).

Programma
De drie bijeenkomsten hebben dezelfde opbouw. Het programma ziet er als volgt uit:

  • Inloop
  • Aftrap en uitleg van het programma
  • Aan het werk rondom de vragen: wat gaat goed in 110-Morgen? Wat kan beter? Welke dromen heeft u voor de wijk? Wat heeft u nodig om die droom te verwezenlijken? Wat draagt u zelf hieraan bij?
  • Pauze
  • Rondje door de zaal
  • Afsluiting

Wat verwachten we van u?
Om de tijd zo goed mogelijk te benutten, vragen wij u alvast na te denken over de volgende vragen: Wat is er goed aan mijn buurt? Wat kan beter? Waarom wil ik meedenken over de toekomst van mijn buurt? Welke dromen en ideeën heb ik? Wat kan ik zelf bijdragen om de buurt te verbeteren?

Neem vooral voorwerpen mee, maak tekeningen, foto’s. Alles is welkom om uw idee kracht bij te zetten.

Wat gebeurt er na de bijeenkomst?

Werkateliers
Na de bijeenkomst nemen we samen drie weken de tijd om alle ideeën en plannen die we hebben verzameld verder uit te werken. Ook daar hebben we alle steun bij nodig. Om de plannen samen uit te werken organiseren we in Arcadia werkateliers. Hier gaan we samen met u en andere deskundigen en betrokkenen aan de slag. Ook trekken we samen met u de wijk in. Op de bijeenkomst van 11 november krijgt u de openingstijden van de werkateliers door.

Terugkombijeenkomst
Aan het einde van die drie weken, dus begin december, ligt er een prachtig palet van dromen en ideeën voor de toekomst van 110Morgen. Deze bundeling vormt de basis voor verdere uitwerking.Alles wat we hebben verzameld presenteren we op de Terugkombijeenkomst. Deze houden we op:
2 december aanstaande. Ook weer in Arcadia. Noteer de datum alvast!

Meer weten?
We kunnen ons voorstellen dat u meer wilt weten voordat u mee wil doen. U kunt al uw vragen, suggesties en opmerkingen kwijt aan:

Meedoen?
Kom gewoon bij een van de drie bijeenkomsten.

Meer info?
Mail naar:  GebiedHillegersbergSchiebroek@rotterdam.nl

Wees er snel bij, want we kunnen per bijeenkomst 50 belangstellenden ontvangen.
We zien uit naar uw komst.

Het verbeterplan, wat is dat eigenlijk?
Het buurtverbeterplan heeft tot doel om de buurt te verbeteren en klaar te maken voor de toekomst. Samen voor en met behulp van de bewoners. Er in de buurt veel energie aanwezig bij de professionele partijen en bewoners uit de buurt om er iets heel moois van te maken. Die energie houden we vast  zodat we de komende jaren samen kunnen werken aan een toekomstbestendig 110-Morgen.

Opgaven
In 110-Morgen staan veel oude huizen, vooral uit de jaren ’60, en er wonen relatief veel Rotterdammers die moeite hebben om mee te komen in de huidige tijd. Er is vergeleken bij andere delen van Hillegersberg veel werkloosheid en er zijn veel ouderen en (hang) jeugd, die weinig zelfredzaam zijn.

Ook heeft de buurt te maken met verzakkingen, waardoor het geheel er onverzorgd uitziet en gevaarlijk is voor ouderen in verband met valgevaar. Ook is er sprake van wateroverlast op straat en soms in kelders.

Kansen
Tegelijkertijd is 110-Morgen een buurt waar veel kansen liggen. Er is een sterk sociaal netwerk van organisaties en bewoners aanwezig dat zich hard maakt voor de buurt. Daarnaast is 110-Morgen aangewezen als één van de buurten die kansrijk is om aardgasvrij te worden in de Rotterdamse Transitievisie Warmte (TVW).  En de buurt kent ook een grote diversiteit van woningen en bewoners.

Kijk ook op de website van de bewonersorganisatie

Kijk ook op Facebook: @gebied.hillegersbergschiebroek