28 november 2018

Negen op de tien huurders beveelt woning aan bij leeftijdsgenoten

Huurders van woningcorporatie Habion wonen met veel plezier in hun woning. Dat blijkt uit een onderzoek dat in 2018 onder huurders van Habion is gedaan. Gemiddeld belonen bewoners plezierig wonen met een fraaie 8,3. De woning zelf wordt met een 7,6 ook goed beoordeeld, terwijl het woongebouw beter scoort dan de meting van 2 jaar geleden (7,6). Ook het gevoel van veiligheid in het woongebouw is gegroeid onder de bewoners (van 7,6 naar 8,0). De activiteiten die in woongebouwen van Habion worden georganiseerd worden met een 7,9 eveneens goed gewaardeerd.

Aanbevelen
Veel bewoners zijn geneigd om het wonen in hun woning en woongebouw aan te bevelen bij vrienden en kennissen. Deze zogenaamde Net Promotor Score is bij deze meting +20. Ook is de vraag gesteld in welke mate zij de woning zouden aanbevelen aan leeftijdsgenoten. Maar liefst 91% van de ondervraagde huurders zou de woning (absoluut) aanbevelen.

Verbeterpunten
De belangrijkste verbeterpunten die huurders aandragen zijn het verbeteren van de onderhoudsstaat van de woning en het woongebouw en het geschikt maken van de woningen voor ouderen. Zo zitten er in sommige woningen nog hinderlijke drempels binnenshuis naar het balkon of bij de voor-of achterdeur en zijn badkamer en keuken nogal eens gedateerd net als de buitenkant van de woning. Ook de schoonmaak in de woongebouwen kan beter, zo laten huurders weten. Het gevoel van veiligheid kan worden vergroot door automatische deuren minder lang open te laten staan.

Bewonerscommissie en huismeester
De bewonerscommissie en huismeester worden door de huurders goed beoordeeld (7,3). Wel is er een kleine daling te zien in de tevredenheid ten opzichte van de vorige meting. Bijna driekwart van de huurders hecht zeer veel waarde aan de aanwezigheid van een huismeester.

Zorgverlening
Iets minder dan de helft van de huurders ontvangt zorg van een zorgorganisatie. Voor driekwart van deze groep geldt dat zij minder dan 10 uur in de week zorg ontvangen. De zittende zorgpartij levert zijn diensten aan ongeveer de helft van de huurders die zorg ontvangen. De zorg van deze partijen wordt in het algemeen zeer goed beoordeeld (8,3).

Activiteiten
In het merendeel van de woongebouwen worden activiteiten georganiseerd. Deze activiteiten worden doorgaans zeer goed beoordeeld (7,9). Eén op de drie huurders neemt deel aan deze activiteiten.

Vrijwilligerswerk en hulp bij activiteiten
Eén vijfde van de bewoners voert regelmatig vrijwilligerswerk uit (20%, dagelijks, wekelijks, maandelijks). Bijna driekwart van de huurders geeft aan dit helemaal niet te doen. Slechts een klein deel van de bewoners organiseert of helpt bij activiteiten (12%). Ook deelname aan bewonersorganisaties is zeer laag. Onbekend is of de deelname laag is vanwege gebrek aan interesse of vanwege onvoldoende zichtbaarheid van de bewonersorganisaties.

Contact
Zowel het contact met bewoners in het woongebouw (7,8) als het contact met bewoners in de buurt (7,5) wordt goed beoordeeld. Circa één op de tien huurders wil meer contact. Het overgrote deel vindt het contact wel goed zo (86%).

Aedes-benchmark
Naast ons eigen onderzoek is recent voor de vijfde keer het jaarlijkse benchmarkonderzoek van branchevereniging Aedes geweest. Daaruit bleek dat Habion op diverse aspecten beter scoorde dan het gemiddelde in de sector. Zo waren de energie-prestatie-index en de betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen beter. Op huurdersoordeel scoorde Habion minder dan het gemiddelde. Dit is een belangrijk aspect dat de afgelopen en de komende periode veel aandacht krijgt.