12 november 2021

Honderden wensen opgehaald voor Buurtverbeterplan 110-Morgen

‘Zorg dat mensen niet meer struikelen over de stoepen, creëer een plek voor jongeren in de wijk, laat TOS (Thuis op Straat) blijven, organiseer meer voor kinderen, wek blinde muren tot leven door ze te laten beschilderen, lik -op-stuk voor aso-gedrag, pak het drugsdealen aan, zorg voor beter openbaar vervoer van en naar de wijk, organiseer thema- en groente- en fruitmarken op het Minervaplein, ondersteun zwakkere bewoners, laat nieuwkomers kennismaken, renoveer oude flats of neem er afscheid van.‘

Røringmethodiek: bijna 500 wensen
Ziehier een kleine greep uit de bijna 500 volgens de beproefde Røringmethodiek opgehaalde wensen voor het Buurtverbeterplan 110-Morgen, dat de wijk klaar moet maken voor de toekomst. Tijdens de inspiratiedag op 11 november voor het buurtverbeterplan in Arcadia voor de wijk waren inwoners welkom om met hun wensen, behoeften, ergernissen terecht in het Huis van de Wijk Arcadia. Vanwege coronamaatregelen organiseren we de komende bijeenkomsten digitaal.

De straat op
En nieuw voor de Røringmethodiek: naast drie bijeenkomsten trokken de initiatiefnemers de wijk in om ook bij de thuisblijvers de wensen en behoeften op te halen. Dat laatste leverde enorm veel informatie, verhalen en wensen op. Op deze manier betrekken we ook de mensen die normaal gesproken niet op de bijeenkomsten komen.

Blij verrast
Initiatiefnemers gemeente Rotterdam, woningcorporatie Habion en de bewonersvereniging van 110-Morgen waren blij verrast met de hoeveelheid wensen en behoeften die werden opgehaald. Wijkmanager Ronald van Wingerden: ‘Dit is echt een mooie manier om het buurtverbeterplan vorm te geven. Voor en door bewoners. Zij weten het beste wat goed is voor hun wijk. Ik heb echt heel wat goede ideeën voorbij zien komen. Van het aanpakken van de oneffen stoepen op diverse plekken, tot de wens voor een plek waar jongeren kunnen sporten. En voor een belangrijk deel ook echt haalbaar.’

We spreken elkaar snel weer
Ook inwoners zijn enthousiast: ‘Het is echt inspirerend om te zien wat er allemaal leeft in de buurt. Laten we afspreken dat we elkaar allemaal digitaal zien op 2 december om het plan te bespreken.’

Werkatelier en Terugkomdag
Na deze inspiratiedag vindt er een verfijning plaats van de wensen waar ook weer iedere buurtbewoner bij wordt betrokken. Dit doen we in de twee weken voor aanvang van de Terugkomdag op 2 december. We noemen dit het werkatelier. Dit is nu online, vanwege corona. Op de Terugkomdag wordt het buurtverbeterplan in conceptvorm besproken. Met als centrale vraag aan de buurt: bent u het hiermee eens? Vanwege corona vindt ook de Terugkomdag digitaal plaats.

Daarna vinden er zo mogelijk aanpassingen plaats. Het buurtverbeterplan zal daarna de bestuurlijke besluitvorming ingaan omdat sommige acties wellicht grote investeringen vragen. De gemeenteraad van Rotterdam zal het plan vaststellen. Planning is dat dit begin 2022 gebeurt. Het buurtverbeterplan is belangrijk voor vele andere ontwikkelingen in de wijk.

Het buurtverbeterplan, wat is dat eigenlijk?
Het buurtverbeterplan heeft tot doel om de buurt te verbeteren en klaar te maken voor de toekomst. Samen voor en met behulp van de bewoners. Er in de buurt veel energie aanwezig bij de professionele partijen en bewoners uit de buurt om er iets heel moois van te maken. Die energie houden we vast zodat we de komende jaren samen kunnen werken aan een toekomstbestendig 110-Morgen.

Opgaven
In 110-Morgen staan veel oude huizen, vooral uit de jaren ’60, en er wonen relatief veel Rotterdammers die moeite hebben om mee te komen in de huidige tijd. Er is vergeleken bij andere delen van Hillegersberg veel werkloosheid en er zijn veel ouderen en (hang) jeugd, die weinig zelfredzaam zijn. Ook heeft de buurt te maken met verzakkingen, waardoor het geheel er onverzorgd uitziet en gevaarlijk is voor ouderen in verband met valgevaar. Ook is er sprake van wateroverlast op straat en soms in kelders. Tegelijkertijd is 110-Morgen een buurt waar veel kansen liggen. Er is een sterk sociaal netwerk van organisaties en bewoners aanwezig dat zich hard maakt voor de buurt. Daarnaast is 110-Morgen aangewezen als één van de buurten die kansrijk is om aardgasvrij te worden in de Rotterdamse Transitievisie Warmte (TVW). En de buurt kent ook een grote diversiteit van woningen en bewoners.