27 maart 2024

Berichtgeving in Het Financieele Dagblad

Naar aanleiding van contact met het FD over vermeende inschrijvingen van Russische bedrijven die onder de sancties vallen op adressen van bedrijfsruimten die in ons eigendom zijn hebben wij eigen onderzoek gedaan. In 2023 is de vorige huurder van de betreffende bedrijfsruimten failliet gegaan. Het betreft twee afzonderlijke ruimten die gezamenlijk verhuurd worden. Door de curator is een nieuwe huurder aangedragen. Die huurder heeft de ruimten sinds augustus in gebruik. In de ene ruimte voert de huurder zelf een bedrijf dat past bij de doelstelling die wij graag zien in onze gebouwen omdat er sprake is van een maatschappelijke bijdrage. De huurder heeft gevraagd om de tweede ruimte te mogen onderverhuren. Met de huurder hebben we gesproken over de voorwaarden waaronder dit mag. Deze zijn schriftelijk uitgewerkt en mondeling overeengekomen en worden in het huurcontract vastgelegd. Door het feitelijke gebruik sinds augustus 2023 was er sprake van een mondelinge huurovereenkomst. De belangrijkste voorwaarde is dat het gebruik van de bedrijfsruimte een bijdrage moet leveren aan het gebouw en de gemeenschap van bewoners en niet in strijd mag zijn met wet- en regelgeving en overheidsbeleid.

Op 15 maart 2024 hebben wij vanuit het oogpunt van zorgvuldigheid met de huurder een goed gesprek gevoerd. We hebben geconstateerd dat de activiteiten van de Zwolse Netwerkkantoren Exploitatie niet passen op deze locatie en in strijd zijn met de afspraken. De huurder heeft toegezegd deze activiteiten op de locatie te beëindigen en deze onderhuurder uit te schrijven.

Sinds de invoering van het scheiden van wonen en zorg in 2010 is Habion met bewoners en buurt bezig oude intramurale verzorgingshuislocaties te transformeren. Ouderen ontvangen daarna alle vormen van zorg thuis en hoeven niet meer te verhuizen. Daarbij is de uitdrukkelijke wens van bewoners dat anders dan in een gesloten verpleeghuis de buurt naar binnen komt. Om ontmoeten en meedoen in de samenleving te stimuleren.

Al met al is onze conclusie dat woningcorporaties bijzonder kwetsbaar zijn voor dit soort indirecte activiteiten van huurders. Zeker indien onderhuur is toegestaan. Wat op zich niet ongebruikelijk is. Naast de bekende ondermijning van de rechtstaat door de zware criminaliteit is dit een nieuwe vorm waar wij ons niet van bewust waren. We zijn immers ook geen opsporingsinstanties. We zullen ons beleid op het toestaan van onderverhuur van bedrijfsruimte herzien omdat we deze activiteiten ongewenst vinden gezien onze specifieke doelgroep.

Lees het bericht op de website van Het Financieele Dagblad