17 mei 2019

Berichtgeving over De Vijverhof in het Algemeen Dagblad

Afgelopen week (de week van 11 mei 2019) verschenen er in het Algemeen Dagblad enkele artikelen over De Vijverhof in Delft. Er zou van alles mis zijn in dat gebouw en met het beheer. Als eigenaar hebben wij ons verbaasd over de berichtgeving. Jammer als bewoners het gebouw ervaren zoals staat beschreven. Natuurlijk zijn er zaken voor verbetering vatbaar, maar wat ons betreft geven de berichten een onvolledig beeld van de situatie in De Vijverhof. Zo wordt er gesproken over verpaupering. Van verpaupering is echter geen sprake. Het gebouw is hooguit gedateerd. In 2012 is er groot onderhoud geweest waarbij bijvoorbeeld alle badkamers zijn vervangen. Binnenkort krijgt de gemeenschappelijke koffiekamer een flinke opfrisbeurt.

Het klopt dat er even geen bewonerscommissie was, maar inmiddels hebben zich nieuwe bewoners aangemeld om een bewonerscommissie te vormen. Daar zijn wij uiteraard heel blij mee. Met deze bewonerscommissie gaan we dan ook direct aan de slag om zaken op te pakken.

Voorts wordt er gesproken over onveilige situaties. Beheerder MVGM ziet er op toe dat gangen zoveel mogelijk vrij worden gemaakt en dat stopcontacten niet overbelast raken. Het is echter ook een eigen verantwoordelijkheid van bewoners om gangen vrij te houden en op een juiste manier opladen van scootmobielen en elektrische fietsen. Daar is voldoende gelegenheid voor.Ook zouden er veel klachten openstaan. Wij hebben dat uiteraard nagekeken en dat bleek niet te kloppen. Er staan geen klachten open. MVGM streeft ernaar klachten zo snel mogelijk op te lossen.

Nogmaals, wij herkennen ons niet geheel in het geschetste beeld. Uiteraard zijn er zaken voor verbetering vatbaar. De komende periode gaan wij via ganggesprekken met alle bewoners in gesprek over hoe wij van De Vijverhof, voorzover nog niet het geval, een prettige en veilige woonomgeving kunnen maken, waar mensen fijn met elkaar oud kunnen worden.