22 januari 2020

Update brand Florisberg

Update brand in Florisberg in de avond van dinsdag 21 januari.

Uit inmiddels afgerond onderzoek van de technische recherche is geconcludeerd dat omgekomen bewoner niet ten gevolge van de brand is overleden, maar dat er sprake is van een natuurlijk overlijden. De brand is ontstaan door een brandende sigaret die de bewoner eerder had opgestoken en niet door een technisch mankement. Deze uitkomst neemt niet weg dat het tragisch is.

Florisberg is een volledig nieuw complex en alle brandwerende voorzieningen – de brandveiligheids-systemen van Habion en de ontruimingsprocedure van Amaris – hebben goed hun werk gedaan.
De brand is volledig beperkt gebleven tot het appartement van de desbetreffende bewoner.

De verslagenheid onder de medewerkers en de veelal kwetsbare bewoners is enorm. Op dit moment richt Amaris zich volledig op de nazorg en slachtofferhulp aan bewoners en medewerkers. Er zijn bijeenkomsten voor zowel bewoners en medewerkers als omwonenden geweest waar naast het geven van informatie vooral troost bij elkaar gezocht werd.