29 augustus 2019

Collectief wonen: het einde van de individualisering

Woningcorporaties signaleren een groeiende behoefte aan collectieve woonvormen voor ouderen. Méér gezamenlijkheid en minder individualisme is de trend. In de praktijk staan allerlei regels en regeltjes deze wens in de weg. Habion, Stadgenoot en Woonzorg Nederland pleiten voor het wegnemen van die barrières. Een gezamenlijke publicatie over dit onderwerp hebben zij aangeboden aan minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De publicatie, getiteld Samen Zelfstandig, gaat over ouderenhuisvesting nieuwe stijl. Een keur aan voorbeelden schetst de huidige praktijk. Ze laten zien hoe collectieve woonvormen bijdragen aan het geluk van de betrokken bewoners en zorgbehoefte verminderen. Belemmeringen bij het faciliteren van collectief wonen liggen met name op het vlak van de regelgeving rondom passend toewijzen en het kunnen financieren van gemeenschappelijke ruimten.

De corporaties vragen de minister om meer flexibiliteit om sociale huur en middensegmenthuur te kunnen mengen. Dat zal een flinke impuls opleveren om ouderen te huisvesten zoals zij zelf graag willen: in een community die gebaseerd is op gezamenlijkheid en minder op individualisme.

Cees van Boven, bestuursvoorzitter Woonzorg Nederland:
‘Er is behoefte aan allerlei nieuwe, op maat gesneden, passende woonvormen en nieuwe arrangementen op het gebied van wonen, zorg, welzijn en dienstverlening.’

Peter Boerenfijn, directeur Habion:
‘De komende, meer zelfredzame generatie zal vaker het heft in eigen handen nemen. Het eigendom van een gebouw kan bij de corporatie liggen, het eigenaarschap bij een coöperatie van bewoners.’

Marien de Langen, bestuurder Stadgenoot:
‘Wij zijn voorstander van een speciaal label dat ouderen beter in staat stelt de regie te voeren over hun eigen woon- en leefomgeving.’