13 juli 2022

Corporaties gaan versneld woningen toewijzen aan statushouders om achterstand taakstelling in te lopen

Vanuit het Rijk ligt er een opgave om statushouders te huisvesten. Elke gemeente heeft een taakstelling hiervoor. Om de achterstand die de gemeente Utrecht heeft in de taakstelling in te lopen gaan vanaf 1 augustus zes weken lang de meeste vrijkomende sociale huurwoningen in de gemeente Utrecht naar statushouders.

Gedurende zes weken zullen de meeste vrijkomende sociale huurwoningen naar statushouders gaan. Hiermee loopt Utrecht veel van de achterstand in die het heeft in de taakstelling van het Rijk om dit jaar nog 490 statushouders aan een woning te helpen. Voor woningzoekenden met nood blijven ook tijdens deze periode woningen beschikbaar.

Het gaat om 490 statushouders die in afwachting van een woning zijn. Een deel hiervan verblijft momenteel in het AZC aan de Joseph Haydnlaan. Met deze rigoureuze aanpak willen we het merendeel van deze statushouders versneld een woning in Utrecht aanbieden. Het gaat om statushouders die in Utrecht wonen of die vanuit een andere AZC al aan Utrecht gekoppeld zijn. “Feitelijk doen we wat we moeten doen, maar dan in 6 weken om de achterstand in te lopen. Na half september worden alle woningen weer regulier toegewezen. We kijken dan hoever we zijn en wat we nog moeten doen”, licht Reijnder Jan Spits, manager Volkshuisvesting Portaal, toe. Voor woningzoekenden met nood blijven ook tijdens deze periode woningen beschikbaar.

Elke gemeente is verplicht om statushouders te huisvesten, maar door het grote tekort aan beschikbare en passende sociale huurwoningen, loopt Utrecht hierop achter. Landelijk stagneert de huisvesting, waardoor het aanmeldcentrum in Ter Apel en asielzoekerscentra in Nederland overvol zijn. Momenteel wachten 14.000 statushouders in de asielopvang op huisvesting in gemeenten. Dit levert schrijnende situaties op. Het Rijk heeft daarom een beroep gedaan op gemeenten om in 2022 7500 statushouders versneld te huisvesten, waaronder 490 in de gemeente Utrecht.

Voor het versneld toewijzen van de woningen, bundelen de Utrechtse woningcorporaties de komende 6 weken hun krachten om aan de taakstelling van de gemeente Utrecht te voldoen. Spits: “Door de krachten te bundelen, proberen we nu een grote klap te maken en de achterstand grotendeels weg te werken.”

Concreet betekent dit dat het merendeel van de vrijkomende woningen in augustus en september worden toegewezen aan statushouders. Daarmee hopen we een groot gedeelte van de taakstelling voor dit jaar te hebben ingelopen. Na deze periode gaan we weer passend toewijzen via WoningNet.

Versneld bouwen: 2500 tijdelijke woningen in 2,5 jaar

In de komende 2,5 jaar realiseren de gemeente Utrecht en de woningcorporaties 2.500 tijdelijke huurwoningen. De gemeente Utrecht stelt daarvoor grond beschikbaar aan de woningcorporaties. In 2023 kunnen dan al 1.000 extra tijdelijke woningen gerealiseerd worden en in 2024 nog eens 1.000 tot 1.500 woningen. Dat is bovenop de al bestaande plannen voor sociale huurwoningen. De eerste ruim 450 woningen komen in de zomer van 2023 Hoograven: 280 op de Pagelaan en 180 tot 200 op het Befu-terrein.