07 januari 2020

De Vleugels wordt woon- en leefgemeenschap Hoeverstaete

In 2019 hebben actieve bewoners en betrokken organisaties hard gewerkt om het verzorgingshuis De Vleugels in Alkmaar om te vormen tot een dynamische woon- en leefgemeenschap. Met een uitgebreid jaarprogramma vol activiteiten wordt 2020 het jaar om de verandering ook daadwerkelijk inhoud te geven.

Om het oude verzorgingshuis De Vleugels voorgoed achter te laten, hebben bewoners op 31 december 2019 in aanwezigheid van wethouder Marcel van Zon symbolisch de nieuwe vlag gehesen van woon- en leefgemeenschap Hoeverstaete. Uiteraard met oliebollen en een toost.

 

Van Vleugels naar Hoeverstaete
De afgelopen jaren is verzorgingshuis de Vleugels als gebouw ingrijpend vernieuwd. Het sluitstuk van de vernieuwing is de vorige ingezette omvorming van het verzorgingshuis naar een woon- en leefgemeenschap waar bewoners op een prettige manier oud kunnen worden zonder eenzaam te hoeven zijn, met de nodige reuring die daarbij hoort. En waar je ongeacht je veranderende behoefte aan zorg en ondersteuning gewoon in je eigen appartement kunt blijven wonen en dus niet meer hoeft te verhuizen. In 2020 gaan de Huurdersvereniging Onder de Vleugels, zorgaanbieder Zorgcirkel, woningcorporatie Habion en adviseur Adcase de ingezette verandering daarom ook echt gestalte geven. Met onder andere een nieuwe invulling van de brasserie en een uitgebreid jaarprogramma, vol leuke activiteiten, voor en door de bewoners. Met andere woorden, iedereen wordt, naar gelang de persoonlijke mogelijkheden, actief betrokken bij de activiteiten.

Overkoepelende naam
Hoeverstaete is overigens een overkoepelende naam waardoor de afzonderlijke gebouwen Merel, Zwaluw, Vleugels en Alkenhorst gewoon hun naam kunnen behouden.