22 december 2022

Dura Vermeer en Habion ontwikkelen 75 sociale huurwoningen in Rotterdamse wijk 110-Morgen

In de Rotterdamse wijk 110-Morgen, gelegen in stadsdeel Hillegersberg-Schiebroek, staan over enkele jaren twee woongebouwen met in totaal circa 75 woningen. Met de ontwikkeling van dit project aan de Apollostraat spelen Dura Vermeer en Habion in op de grote vraag naar sociale huurwoningen voor ouderen in Rotterdam. Op 22 december tekenden samenwerkingspartners Habion en Dura Vermeer de overeenkomst voor de ontwikkeling van de wooncomplexen. De appartementen, gericht op sociale- en middenhuur, dragen bij aan het verminderen van de krapte op de huidige woningmarkt. Habion neemt de woningen af en zal deze verhuren aan voornamelijk ouderen. Zo wordt de doorstroming in de wijk bevorderd.

 Rob Tummers, directeur bij Dura Vermeer: “Ik ben trots op dit mooie project en kijk uit naar de langjarige en duurzame samenwerking met Habion. Met de gebiedsontwikkeling 110-Morgen in Rotterdam spelen we perfect in op de krapte en huidige vraag in de woningmarkt. Eerder hebben we samengewerkt met Habion, toentertijd nog onder de naam Onze Woning. Ik ben blij dat Habion ervoor heeft gekozen om deze goede samenwerking voort te zetten. Samen gaan we ervoor om de wijk groener en gezonder te maken.”

Habion-directeur Ton de Rond: “Ik vind het mooi dat we als partners met onze beproefde zelfontwikkelde røringmethodiek woningen kunnen realiseren die aansluiten op de wensen en behoeften van omwonenden, toekomstige bewoners en andere betrokkenen.”

Praten met de buurt
Dura Vermeer en Habion werken volgens de røringmethodiek in deze ontwikkeling. In 2021 zijn Habion en Dura Vermeer gestart met een inspiratiebijeenkomst voor alle toekomstige bewoners en omwonenden. Daarna konden zij gedurende acht weken in wekelijkse werkateliers meepraten over de plannen. Thema’s als het gebouwvolume, architectuurstijlen, doelgroepen, groen en ontmoeten centraal stonden hier centraal. De gemeente Rotterdam en A3 Architecten zijn nauw betrokken bij dit proces. A3 Architecten is verantwoordelijk voor het ontwerp van de gebouwen.

110-Morgen
110-Morgen is een wijk in het Rotterdamse stadsdeel Hillegersberg-Schiebroek. De naam refereert naar het poldergebied waarin het zich bevindt. Het bouwterrein aan de Apollostraat wacht al een aantal jaren op een nieuwe bestemming. Habion heeft deze locatie in eigendom gekregen door de fusie met Onze Woning in 2021 en wil met de ontwikkeling investeren in een groene wijk 110-Morgen.