11 november 2019

Duurzaamheidsbeleid Habion in één oogopslag

Zoals bekend moeten zo’n 125.000 bedrijven en instellingen per 1 juli 2019 voldoen aan de informatieplicht energieverbruik en binnen afzienbare tijd plannen opstellen voor energiebesparing. Veel bedrijven en instellingen hebben dit nog niet op orde voor hun gebouwen. Habion ontzorgt haar huurders graag voor het hele proces. Niet alleen voor wat betreft de informatieplicht, maar ook bij de implementatie van duurzame maatregelen.

Habion gaat haar vastgoed de komende jaren voortvarend verduurzamen. De ambitie is te komen tot een halvering van de CO2-uitstoot uiterlijk in 2030 om vervolgens het gebruik van aardgas tot nul terug te brengen in 2050. Niet anders dan waar RVO zich op richt. We willen onze huurders (zorgorganisaties) graag betrekken bij deze ambitie. Er is immers een gedeelde verantwoordelijkheid en een gemeenschappelijk belang. Ingenieurs- en adviesbureau Sweco is een ervaren en deskundige partner die ons hierbij helpt en adviseert.

Binnen Habion is een methodiek ontwikkeld om tot duurzame gebouwen te komen. Deze methodiek hebben we vereenvoudigd weergegeven in bijgaande infographic.