16 januari 2024

Duurzame samenwerking: Habion verlengt onderhoudscontract met onderhoudsbedrijven

Sinds 1 januari 2020 heeft Habion het onderhoud aan al haar woningen en zorggebouwen toevertrouwd aan vier geselecteerde onderhoudsbedrijven. Wat begon als een ambitieuze stap van een regiecorporatie om efficiëntie en bewonerstevredenheid te vergroten, is uitgemond in een plezierige en succesvolle samenwerking.

De vier onderhoudsbedrijven hebben niet alleen 24-uurs reparatieverzoeken op zich genomen, maar zijn tevens verantwoordelijk voor mutatieonderhoud, planmatig onderhoud en contractonderhoud. De samenwerking heeft geleid tot een stijging in de bewonerstevredenheid, wat nu heeft geresulteerd in een vijfjarige contractverlenging.

Adjunct-directeur vastgoed van Habion Laura Lamme benadrukt het belang van onderling vertrouwen als fundament voor deze succesvolle samenwerking. “Samen streven we naar een hoge bewonerstevredenheid, goed onderhouden gebouwen en beheersing van de onderhoudskosten. Open en transparante communicatie is de sleutel tot het vertrouwen dat ons bindt.”

De ondertekening van het nieuwe contract was niet alleen een formele handeling, maar een viering van een partnerschap gebaseerd op vertrouwen en resultaten. Met IJbouw in Midden en West, Van Ooijen Bouw in Oost, Jurriëns in Midden en Zuid, en Bouwgroep Dijkstra Draisma in Noord-Nederland, is het gehele land gedekt. Deze strategische indeling maakt snelle respons mogelijk, waardoor bewoners snel en efficiënt geholpen kunnen worden bij storingen of reparaties. Habion en haar onderhoudspartners laten zien dat duurzaamheid niet alleen gaat over gebouwen, maar ook over duurzame relaties.

Regiecorporatie
Habion is een regiecorporatie. Dat wil zeggen dat taken zoals beheer en onderhoud zijn belegd bij externe partijen. Hierdoor kan Habion zich als organisatie meer toeleggen op strategie en het vormen van leefgemeenschappen op de locaties.