06 november 2019

Geen verlaging inkomensgrens sociale huur voor alleenstaanden

Woonzorg Nederland, SOR en ANBO en wij maken ons zorgen over de geplande verlaging van de DAEB-inkomensgrens voor eenpersoonshuishoudens. Deze verlaging maakt het voor senioren straks onmogelijk om te verhuizen naar een geschiktere woonvorm als ze dat willen of nodig hebben.

Door de voorgenomen verlaging van de inkomensgrens worden circa 42.000 eenpersoonshuishoudens in de AOW-leeftijd niet langer tot de doelgroep voor sociale huur gerekend. Dit betekent dat een groep ouderen die naar een geschikte woonvorm wil of moet verhuizen, dat niet meer kan.
Als we willen dat mensen tot op hoge leeftijd zelfstandig wonen, moeten we dat faciliteren. We pleiten er dan ook voor om in elk geval voor ouderen een uitzondering te maken op de verlaging van de inkomensgrens voor eenpersoonshuishoudens.

Geen verlaging inkomensgrens alleenstaanden