23 april 2020

Gematigde huuraanpassing Habion van maximaal 2,6%

Binnenkort valt bij al de zelfstandige huurders de huurverhogingsbrief op de mat. Vanzelfsprekend hebben wij ons de vraag gesteld of je in deze tijd van coronacrisis wel met een huurverhoging moet komen. Wij maken ons ook zorgen over de gevolgen voor de huurders. Toch maken wij ons in deze tijd meer zorgen over de sociale isolatie en eenzaamheid als gevolg van de coronacrisis, dan over de financiële situatie van veel huurders. De meeste huurders hebben immers een relatief stabiel inkomen.

Habion heeft besloten een huurverhoging door te voeren, waarbij we oog hebben voor de betaalbaarheid van een woning voor ouderen en het verder kunnen gaan met onze ambities op het gebied van vernieuwing en verduurzaming van onze woningen. Op die manier willen we de balans vinden tussen de betaalbaarheid van vandaag en de woonlasten van morgen. Bovendien zorgen wij er zo structureel voor dat ouderen zo lang mogelijk zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen.

Vanwege de uitzonderlijke omstandigheden hebben we er dit jaar voor gekozen om in plaats van de maximaal toegestane huurverhoging, te kiezen voor een gematigde huurverhoging van maximaal 2,6%. Dit percentage komt overeen met het inflatiecijfer en geldt voor alle huurders als maximum.

Voor huurders van wie het inkomen door de coronacrisis daalt of zelfs helemaal wegvalt, zoeken wij samen met hen naar een oplossing.