02 juli 2019

Experimentregeling maakt sociaal woningproject 60-plussers mogelijk

Op 2 juli werd de aanvraag voor een experimentele vorm van sociale huur in de Houthaven van Amsterdam goedgekeurd. Woningcorporatie Habion vroeg samen met een groep betrokken ouderen toestemming aan de gemeente om de sociale huurwoningen in het LIFE-gebouw in Amsterdam als bewoners zelf te mogen toewijzen. Het doel: een betrokken community creëren waar mensen zichzelf kunnen zijn, naar elkaar omkijken en zo zelfstandig samen oud kunnen worden.

Goede buren
Prettig wonen op een plek waar je je thuis voelt, ongeacht geaardheid, afkomst, levensstijl of overtuiging. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar is het in de praktijk niet. Uit onderzoek blijkt dat een groot aantal ouderen zich eenzaam voelt of zich niet geaccepteerd voelt om hun levensstijl. Habion, wil, samen met Bouwinvest en Cordaan, met LIFE een plek creëren waar iedereen zichzelf kan zijn en plezierig en veilig woont. Waar je langer zelfstandig en actief blijft, juist door het samen te doen. Daarom startte Habion een traject om een coöperatieve vereniging van bewoners op te richten die deze woonwens delen. De gemeente Amsterdam stemde op 2 juli in met dit plan en doet daarmee recht aan de wensen van een groeiende groep Amsterdamse ouderen.

Peter Boerenfijn, directeur van Habion: ‘We zien steeds vaker dat groepen ouderen zich verenigen om samen een woonvorm op te zetten, waarbij naar elkaar omkijken en samen zorgen voor langere zelfstandigheid centraal staan. Maar dit gebeurt vrijwel alleen bij koopwoningen en niet in de sociale huur sector. Ouderen geven aan liever op elkaar te leunen voor gezelligheid, hulp en steun dan op hun kinderen en we weten dat woonvormen zoals LIFE leiden tot betere gezondheid en gelukkiger leven. Wij zijn van mening dat aangenaam wonen met gelijkgestemde leeftijdsgenoten in de stad niet alleen maar weggelegd moet zijn voor mensen die een huis kunnen kopen, maar dat je ook in de sociale huur samen zelfstandig oud moet kunnen worden.’

Wonen in LIFE
Dankzij de vandaag toegekende experimentregeling mag de wooncoöperatie in oprichting de 39 appartementen in LIFE zelf gaan toewijzen en zo een community vormen. De nog beschikbare sociale huurwoningen gaan vandaag in verhuur. Geïnteresseerden wordt gevraagd een korte motivatie in te dienen hoe ze samen zelfstandig oud worden voor zich zien. De wooncoöperatie in oprichting wijst de woningen toe. Inwoners van de Stadsregio Amsterdam van 60+ komen in aanmerking voor de sociale huurwoningen. Alle eisen staan op www.leveninlife.nl.

In LIFE komen naast sociale huurappartementen ook andere woningen. Belegger voor pensioenfondsen Bouwinvest werkt hecht samen met Habion. Deze belegger verhuurt vanaf eind juli 59 vrije sector appartementen in het gebouw, die ook bestemd zijn voor vrijdenkende mensen van 60+ die zich kunnen vinden in de idealen van LIFE. Ook komen er in het gebouw koopwoningen, horeca, een buurtkamer, studio’s van zorgorganisatie Cordaan en een gezondheidscentrum. LIFE wordt naar alle waarschijnlijkheid eind 2019 opgeleverd.