10 november 2020

Goed nieuws: inkomensgrens sociale huurwoningen voor alleenstaanden niet verlaagd

De inkomensgrens voor sociale huurwoningen voor alleenstaanden wordt toch niet verlaagd. Daarmee komt het kabinet tegemoet aan de bezwaren van Woonzorg Nederland, Habion, SOR en ANBO. Dat is goed nieuws voor duizenden alleenstaande ouderen.

“Ruim 42.000 mensen in de AOW-leeftijd zijn hier echt mee geholpen,” zegt Woonzorg Nederland-bestuurder Cees van Boven. “Zij zouden anders niet meer in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Nu de plannen van tafel zijn blijft betaalbaar wonen bereikbaar voor een groeiende groep alleenstaande senioren.”

In het voorjaar van 2019 kwam minister Ollongren van Binnenlandse Zaken met het voorstel om de zogenaamde DAEB-inkomensgrens te verlagen, van 39.000 naar 36.000 euro. Daardoor zouden 42.000 alleenstaande senioren tussen wal en schip vallen, en niet kunnen verhuizen naar een geschiktere woning als ze dat willen of nodig hebben.

Woonzorg Nederland, Habion, SOR en ANBO hebben zich van meet af aan samen tegen dit plan verzet. “Als ouderen niet kunnen verhuizen naar een geschikte woning, lopen ze meer risico op eenzaamheid en ongelukken in huis. Bovendien stokt de doorstroom op de woningmarkt,” schreven de organisaties eerder aan Kamerleden.

Zelfstandig wonen
Atie Schipaanboord, hoofd belangenbehartiging van ANBO: “Nederland vergrijst. In 2040 is ruim een kwart van de Nederlandse bevolking 65 jaar of ouder. Omdat goed oud worden begint met goed wonen, is het belangrijk dat er voor de groeiende groep ouderen nieuwe woonvormen komen die het gat dichten tussen ‘thuis’ en het verpleeghuis. Waar mensen zelfstandig kunnen wonen, met voorzieningen en zorg dichtbij. De verlaging van de inkomensgrens had zo’n woning voor een deel van de ouderen onbereikbaar gemaakt. We zijn dus heel blij dat het voorstel van de minister nu van de baan is.”