21 februari 2020

Green Deal Zorg 2.0, typisch iets voor Habion

Woensdag 19 februari, ondertekenden we met bestuurder Joyce Jacobs van De Wulverhorst, de Green Deal Zorg 2.0 van de provincie Utrecht. Bij die gelegenheid hield directeur Peter Boerenfijn een pitch waarin hij Habion in 3 minuten op de kaart zette als groene corporatie cq ontwikkelaar. Aanwezigen in Zeist, waar de sessie plaatsvind, waren zorg- en gemeentebestuurders.

‘Wij maken de vergrijzing groen’
Ouderen vormen het uitgangspunt bij alles wat we doen, ook als het om duurzaamheid gaat. Voor hen geldt zo comfortabel en betaalbaar mogelijk wonen. Duurzaamheid speelt daarin een belangrijke rol. En het verantwoord realiseren van een duurzame wereld is meewerken aan een betere wereld. De green Deal 2.0 zorg was voor ons aanleiding om verduurzaming bij al onze zorgpartners op de agenda te zetten en hen aan te bieden om de opgave gezamenlijk aan te pakken.
Kern van onze aanpak is plezier, een goed doordacht plan maken en vooral gewoon beginnen en denken in oplossingen. Het gebouw zo maken dat mensen niet meer hoeven verhuizen, een win-win voor vergrijzing en vergroening.

Voorbeelden te over. Een kleine greep:
• Een onalledaagse, niettemin belangrijke: wij sluiten bij voorkeur geen gebouwen, maar vinden ze opnieuw uit, samen met bewoners en buurt. Niet meer hoeven verhuizen, fijn voor onze bewoners en ultiem duurzaam.
• De energiestrijd zorghuizen ism Urgenda (en Meneer De Leeuw). Dat initiatief draaide om bewustwording, gedragsverandering en energiezuinig afstellen van installaties. Organiseerden we in de drie wintermaanden en leverde gemiddelde 10.000, incidenteel zelfs 30.000 euro op, dat weer in duurzame leds etc kon worden geïnvesteerd. Groot succes.
• Daarop gingen we met Zon op Zorg via crowdfunding onze daken volleggen met zonnepanelen. Dat liep eveneens storm.
• Daarnaast faciliteren we waar mogelijk eigen initiatief van bewoners. Mooi voorbeeld is een bewoner in Utrecht, die bijna volledig van het gas is. We monitoren het gebruik, de installatiekosten en bekijken of dit initiatief tot een mooie pilot kan uitgroeien.
• Ook in nieuwbouw gaan we voor duurzaamheid. Schoonoord in Baarn hebben we gasloos gemaakt toen de bouw al was begonnen. Niet omdat het verplicht was -die verplichting was er toen nog niet-, maar omdat we het zelf wilden om samen met onze ketenpartners ervaring op te doen voor als het verplicht zou worden.
• Met drie van onze gebouwen nemen we deel aan een initiatief van de Dutch Green Building Council voor het Paris Proof maken van vastgoed. Samenwerking met adviesbureau BBN.
• Naar aanleiding van de Green Deal Zorg 2.0 is Habion (als gebouweigenaar) voortvarend begonnen met de verduurzaming van onze gebouwen. Comfortabel, betaalbaar en duurzaam wonen voor ouderen is ons voornaamste doel. We hebben een methodiek ontwikkeld om samen met alle betrokkenen tot duurzame gebouwen te komen. De kern is dat we onze partners en bewoners aantrekkelijke voorstellen doen en dit als een continu programma uitrollen.
• Dat doen we volgens een methodiek die we met ingenieursbureau Sweco hebben ontwikkeld. Onze oproep aan zorgpartners vorig jaar zomer leverde goede respons op en er staan nu zeven projecten op de rol. Samenwerking met zorginstellingen staat centraal in onze aanpak.
• Zo ook bij Spaland van de Frankeland in Schiedam dat volgende maand het spits afbijt. Frankelandgroep gaat praktisch en pragmatisch aan de slag met duurzaamheid. Niet zozeer pionieren, maar bestaande en werkende oplossingen toepassen om heel Frankelandgroep te verduurzamen. Om te kijken waarin Frankelandgroep al voorop loopt en waar de verbeterpunten zijn, is ism adviesbureau AAG een nulmeting uitgevoerd voor één representatieve locatie, met als instrument de Milieuthermometer Zorg. Voor onderwerpen waar kansen liggen om te verduurzamen wordt een plan opgesteld, zodat Frankelandgroep op een praktische en snelle manier duurzamer wordt.