28 november 2023

Habion draagt 10 sociale huurwoningen over aan woningcorporatie Mijande Wonen

Daarover hebben de twee woningcorporaties overeenstemming bereikt. Per 1 december 2023 is Mijande Wonen de nieuwe eigenaar van Het Liefferdinck 3-8 en het Kosterspad 9-12 in Den Ham.

’Wij zijn blij met de aanwinst van deze woningen. De investering is belangrijk voor de inwoners van Den Ham, omdat we hiermee bijdragen aan een goed sociaal woningaanbod voor nu én in de toekomst’’ aldus Rudy Ligtenberg, interim directeur-bestuurder van Mijande Wonen.

Voor huurders verandert er niet veel. Ze betalen vanaf 1 december 2023 huur aan Mijande Wonen en kunnen gewoon in hun woning blijven wonen. In de woningen wonen met name 55+’ers. De woningen zijn gelegen naast twee zorgcomplexen: Heemsteresch en Het Liefferdinck I.

Habion is blij met de overdracht. José Hoogveld, Transactiemanager: ‘Het was onze nadrukkelijke wens dat deze woningen sociale huurwoningen blijven. Met Mijande Wonen als nieuwe eigenaar is dat gelukt. Daarnaast hebben we goede begeleiding gehad tijdens het verkoopproces, met dank aan Capital Value.’’